„GLORIA MUNDI”. ВИЙШЛА ДРУКОМ КНИГА В. Ф. СОЛДАТЕНКА ПРО ПРЕДСТАВНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕЛІТИ ПЕРІОДУ РЕВОЛЮЦІЙНОЇ ДОБИ (1917–1920)

У книзі В. Ф. Солдатенка, головного наукового співробітника Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, доктора історичних наук, професора, члена-кореспондента НАН України, зібрано короткі матеріали про найвидатніших представників національної еліти, від позицій і вчинків яких у переламну історичну добу (1917—1920 рр.) багато в чому залежав вектор розвитку українського народу, його повноцінне відродження, вибір перспективи суспільного поступу.

Книга рекомендована до друку вченою радою Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, вийшла друком в межах проєкту „Наукова книга”. Для науковців, викладачів, студентів, усіх, хто цікавиться минулим України.

Завантажити повну версію