„ГОЛОС ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА У РЕФОРМУВАННІ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПЛАНУ ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ”

17 серпня 2023 року відбулося чергове обговорення питань повоєнної модернізації України в межах проєкту „Голос громадянського суспільства у реформуванні та реалізації плану відновлення України” („Луганська декларація”). Цей проєкт адмініструється громадською організацією „Агенція відновлення та розвитку” за підтримки  Європейського фонду за демократію у партнерстві із Центром політико-правових реформ.  Загалом в межах реалізації проєкту вже відбулося 20 тематичних дискусій за участі науковців, представників інститутів громадянського суспільства, політиків та урядовців.

У фокусі серпневої дискусії – план реформування виконавчої гілки влади, її адаптації до потреб післявоєнної трансформації України та інституційних змін у контексті відповідності стандартам ЄС.

В дискусії щодо плану реформування виконавчої гілки влади, уряду та центральних органів виконавчої влади взяла участь провідний науковий співробітник відділу політичних інститутів та процесів Інституту політичних і етнонаціональних  досліджень ім. І. Ф. Кураса  НАН України, кандидат політичних наук Наталія Кононенко. Науковиця акцентувала на тому, що для підвищення інституційної спроможності виконавчої влади та її синхронізації із форматом діяльності аналогічних європейських інституцій, необхідно доповнити Стратегію реформування державного управління на період 2022-2025 рр.та План дій з реалізації Стратегії (документи ухвалені розпорядженням Кабінету Міністрів України від  21.07.2021)  нормами, цілями та індикаторами вимірювання ефективності державного управління, розробленими SIGMA для країн, що прагнуть членства в ЄС. Наталія Кононенко наголосила, що SIGMA є одним із найпрестижніших аналітичних центрів ЄС, який був заснований Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) та Європейським Союзом у 1992 р. та є агентом ЄС у питаннях вироблення стандартів державного управління для національних європейських урядів.