ІЄРАРХІЯ ЦІННОСТЕЙ НАСЕЛЕННЯ СХОДУ ТА ПІВДНЯ УКРАЇНИ: ЕТНОПОЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ В УМОВАХ РОСІЙСЬКОЇ АГРЕСІЇ

На сайті Інституту у розділі „Наші видання” розміщено текст монографії „Ієрархія цінностей населення Сходу та Півдня України: етнополітичний аспект в умовах російської агресії”, підготовленої колективом авторів під керівництвом В. А. Войналовича.

У монографії здійснено аналіз сутнісного змісту, стану та динаміки ціннісних орієнтацій населення Сходу та Півдня України, його суспільної поведінки і суспільних практик в умовах російської агресії. На основі використання широкої емпіричної бази, результатів досліджень соціологічних служб проаналізовано основні ідеологеми «Русского мира», головні канали їх поширення в Україні та способи адаптації до специфічних українських реалій, стан поширеності та динаміку національно-громадянських цінностей. Досліджено демографічний розподіл та еволюцію мовних ідентичностей і практик населення Сходу та Півдня України, динаміку релігійно-конфесійних преференцій населення, особливості й характер етнокультурної політики в регіоні, поведінку та мобільність основних акторів етнокультурної сфери. Сформульовано рекомендації щодо розробки та реалізації стратегії суспільної консолідації. Книга розрахована на науковців, політиків, активістів неурядових організацій, усіх, хто цікавиться проблемами національного розвитку.

Текст монографії (PDF)