ІІІ ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ „ПОЛІТИЧНІ ПРОЦЕСИ СУЧАСНОСТІ: ГЛОБАЛЬНИЙ ТА РЕГІОНАЛЬНІ ВИМІРИ”

Науковці Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України взяли участь у роботі ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції Політичні процеси сучасності: глобальний та регіональні виміри”, яка відбулася в режимі „онлайн” 27­–28 травня 2021 року.

Співорганізаторами науково-практичного заходу були Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника та  наш Інститут. Протягом двох днів роботи участь у  конференції взяли близько 60 науковців – співробітників закладів вищої освіти та наукових установ.

Програмою конференції було передбачено обговорення актуальних проблем суспільно-політичного розвитку на сучасному етапі державотворення.

З доповідями на пленарному засіданні конференції виступили співробітники Інституту – заступник директора з наукової роботи, доктор політичних наук, професор Ю. Шайгородський, старший науковий співробітник відділу теоретичних та прикладних проблем політології, кандидат політичних наук Р. Балабан, головний науковий співробітник відділу національних меншин, доктор політичних наук, професор О. Калакура.

Під час роботи онлайн-конференції

В режимі секційних засідань до обговорення  актуальних проблем суспільно-політичного розвитку долучилися науковці Інституту –  головний науковий співробітник відділу соціально-політичної історії,  доктор політичних наук, професор Т. Бевз, старший науковий співробітник цього відділу, кандидат історичних наук М. Горбатюк, науковий співробітник відділу національних меншин, кандидат історичних наук Л. Ковач.

Ключовими питаннями обговорення були теоретико-методологічні підходи до аналізу політичних процесів, проблеми розвитку та функціонування політичних інститутів, широке коло проблем, пов’язаних з електоральними процесами в Україні,  етнополітичні та ціннісні аспекти консолідації українського суспільства.