ХІІ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКА ЗУСТРІЧ «МАЙБУТНЄ, СУЧАСНЕ, МИНУЛЕ»

19 – 22 вересня у Яремче відбулася дванадцята українсько-польська зустріч. Це один з найбільш регулярних українсько-польських наукових форумів. Організаторами зустрічі є Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, редакція газети «Кур’єр Галіційський», фонд «Свобода і демократія», Студіум Східної Європи Варшавського університету та Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. В цьому році українські та польські науковці аналізували нові виклики, що постали перед українсько-польськими відносинами, зробили прогноз перспектив подальшої співпраці.  Експертне обговорення електоральних змін в Україні та Польщі, шляхів  реального економічного партнерства, зовнішньополітичних та безпекових питань мало гострий та водночас конструктивний характер.

Інститут політичних  і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса на зустрічі репрезентували: директор Інституту, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН  України Олег Рафальський, завідувач відділу  етнополітології, доктор політичних наук, професор Віктор Войналович, завідувач відділу національних меншин, доктор політичних наук, професор Віктор  Котигоренко, головний науковий співробітник, доктор політичних наук Сергій Римаренко, провідний науковий співробітник, доктор політичних наук, професор Олег Калакура, старший науковий співробітник, кандидат філософських наук, Наталія Кочан.

Відкриваючи форум, Олег Рафальський наголосив на нових можливостях, що відкриваються в українсько-польських відносинах в результаті оновлення влади в Україні, відзначив прагнення України перезавантажити ці відносини. На його думку, тільки спільними зусиллями, кроками назустріч один одному Україна та Польща зможуть перегорнути важкі сторінки історичного минулого та зосередитися на розвитку співпраці в усіх галузях потенційної взаємодії. Відтак українсько-польський діалог може вийти на якісно новий рівень.

Олег Рафальський відкриває науковий форум

Олег Калакура виступає на секції І «Політичний та безпековий виміри електоральних змін в Україні та Польщі. Боротьба за ідентичність: між традицією і новаторством»

Віктор Котигоренко виступає на секції І«Польща і Україна перед новими міжнародними викликами»

Уже традиційно на яремчанських зустрічах науковці презентують  останні наукові праці, які були видані напередодні.  Віктор Войналович та Наталія Кочан розповіли про свою монографію «Релігійний чинник етнополітичних процесів у Галичині: повоєнна радянська доба і сучасність», в якій досліджено особливості взаємодії релігії та політики, релігійного, етнополітичного та етнонаціонального чинників у Галичині в період  від радянських повоєнних років до сучасності.

Віктор Войналович та Наталія Кочан презентують монографію «Релігійний чинник етнополітичних процесів у Галичині: повоєнна радянська доба і сучасність»

Частина учасників заходу побувала на будівельному майданчику Міжнародного центру зустрічей молоді України і Польщі у Микуличині. За задумом Прикарпатського та Варшавського університетів, його діяльність спрямовуватиметься на розвиток партнерських відносин і співпраці студентів, представників позашкільної освіти та волонтерського руху української, польської, а також молоді інших країн Європейського Союзу.

Олег Рафальський, Ігор Цепенда, Ян Малицький на будівництві МЦЗ