ХVІ МІЖНАРОДНИЙ КОНГРЕС СЛАВІСТІВ.

20-27 серпня 2018 р. у Бєлграді  відбувся ХVI міжнародний конгрес славістів.

У його роботі взяли участь науковці з усього світу  у тому числі, звісно, представники європейських слов’янських країн. На конгресі була представлена також делегація з України, до складу якої входили співробітники Національної академії наук України та викладачі провідних університетів. Усі доповіді та повідомлення, виголошені під час роботи конгресу, поєднувалися у два основні блоки: мовознавчі проблеми сучасності (в основному)  і актуальні питання книговидавництва, культури, фольклору та славістики у цілому.

Виступи та їх обговорення проводилися під час пленарних та секційних засідань, а також тематичних круглих столів. Основним заходом української делегації у цьому контексті став круглий стіл приурочений  відзначенню на міжнародному рівні 200-літніх ювілеїв двох визначних постатей «українського ренесансу» ХІХ ст. – Миколи  Костомарова та Пантелеймона  Куліша.

Модератором цього заходу, у якому взяли участь науковці з багатьох країн, був академік НАН України Олексій Онищенко – член Міжнародного комітету славістів. У своєму вступному слові «Слов’янознавча спадщина М. Костомарова і П. Куліша в контексті історії і сучасності» доповідач, зокрема, відзначив, що твори цих видатних особистостей й донині зберігають актуальність, пропонуючи моделі порозуміння між різними слов’янськими народами, їх спільної інтеграції у загальноєвропейський політичний і культурний простір.

Жвавий інтерес присутніх викликали доповіді А. Даниленка (США) «Про мовні суперечки М. Костомарова та П. Куліша», А. Вольдана (Австрія) «Мазепа як літературний герой Костомарова», О. Моці та О. Рафальського (Україна) «Микола Костомаров і Кирило-Мефодієвське братство» та інші.

Зліва направо: член-коресондент НАН України О.П. Моця, академік НАН України О.С. Онищенко, член-коресондент НАН України О.О. Рафальський