КОНФЕРЕНЦІЯ IPSA ТА ПОЛЬСЬКОЇ АСОЦІАЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ

14–15 березня 2024 р. у Ягеллонському університеті (м. Краків, Польща) відбулася міжнародна наукова конференція „Нові підходи в науках про політику”, організаторами якої були Польська асоціація політичних наук та Міжнародна асоціація політичної науки (IPSA).

В центрі уваги учасників конференції: проблеми використання даних у політологічних дослідженнях; нові підходи і методи досліджень, обумовлені розвитком штучного інтелекту та засобів комунікацій; міждисциплінарні дослідження, які набувають дедалі більшої популярності; медіатизація політики, використання цифрових технологій у політологічних дослідженнях.

У роботі конференції взяла участь доктор політичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувачка відділу політичних інститутів та процесів Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, перший віцепрезидент Асоціації політичних наук України Галина Зеленько. Під час конференції Г. Зеленько прочитала установчу лекцію на тему: „Російська військова агресія проти України як каталізатор політичних змін: регіональний та український виміри”. Лекцію було підготовлено за результатами досліджень, виконаних директором Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, доктором історичних наук, професором, членом-кореспондентом НАН України Олегом Рафальським „Війна і цивілізаційний вибір України” і оприлюдненому у монографії „Адаптивні зміни політичного поля України в умовах війни”, а також дослідження „Удавана Росія: імітація величі і могутності”, підготовленого групою дослідників на чолі з Г. Зеленько за підтримки Міжнародного фонду „Відродження”.

Виступає Галина Зеленько

Г. Зеленько схарактеризувала релевантність емпіричної бази, яка дає можливість адекватної оцінки стану справ у РФ, окреслила як трансформувався політичний режим у РФ під впливом військової агресії проти України, проаналізувала перспективи т. зв. „світопорядку Z” та підстави дезінтеграції РФ, які явно неочевидні, що обумовлює необхідність адекватної оцінки ймовірних сценаріїв розвитку російсько-української війни й такої ж адекватної політики задля протистояння у цій війні.