КРУГЛИЙ СТІЛ-ПРЕЗЕНТАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ „ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА УКРАЇНИ: КОНСТИТУЦІЙНА МОДЕЛЬ ТА ПОЛІТИЧНІ ПРАКТИКИ”

09 квітня 2024 р. в Інституті політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України відбувся круглий стіл-презентація результатів наукового дослідження „Політична система України: конституційна модель та політичні практики”. Дослідження було проведено під керівництвом члена-кореспондента НАН України, доктора політичних наук, професора, завідувачки відділу політичних інститутів та процесів нашого Інституту Галини Зеленько.

У вступному слові директор Інституту, віцепрезидент НАН України, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України Олег Рафальський наголосив на актуальності основних результатів дослідження, яке спрямоване на вивчення особливостей становлення політичної системи України в умовах російсько-української війни.


Олег Рафальський та Галина Зеленько

Завідувач відділу політичних інститутів та процесів Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, доктор політичних наук, професор, член-кореспондент НАН України Галина Зеленько, презентуючи доробок колег зазначила, що монографія присвячена дослідженню інституційної, нормативно-правової та інформативно-комунікативної підсистем політичної системи України з точки зору поєднання формального та реального конституціоналізму. Досліджуються неполітичні інститути – організації громадянського суспільства, фінансово-промислові групи, медіа, які безпосередньо впливають на характер політичної системи та політичні практики. Колектив авторів намагався детально розібратися і структурувати усі підсистеми політичної системи й проаналізувати її прикладні прояви в Україні, давши відповідь на ряд нагальних питань, серед яких, зокрема такі: упущення, які практично унеможливили дієвість окремих елементів встановленої конституційної моделі та, як наслідок, генерували їх слабку інституційну спроможність; правильність та доцільність зробленого політичного вибору при здійсненні інституційного будівництва тощо. Однак головне, це пошук інструментів усунення наявних проблем, які наразі унеможливлюють подальший повноцінний демократичний розвиток України.

Під час презентації результатів дослідження

У ході проведення круглого столу виконавці проєкту виступили з короткими презентаціями своїх розділів:

  • „Форма державного правління: семіпрезиденталізм в українському варіанті” (виконавець – Олександр Майборода, заступник директора Інституту, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України);
  • „Функціональна спроможність українського парламенту” (виконавець – Віталій Перевезій, вчений секретар, кандидат історичних наук, доцент);
  • „Проблема структурної когерентності у політичній системі України” (виконавець – Тетяна Бевз, головний науковий співробітник, доктор історичних наук, професор);
  • „Правлячий клас як продуцент змін у політичній системі” (виконавець – Тетяна Ляшенко, провідний науковий співробітник, доктор політичних наук);
  • „Вплив фінансово-промислових груп на функціонування політичної системи України” (виконавець – Світлана Брехаря, старший науковий співробітник, кандидат політичних наук);
  • „Політичні аспекти функціонування судової гілки влади в Україні” (виконавець – Юрій Ніколаєць, завідувач відділу політичної культури та ідеології, доктор історичних наук, професор);
  • „Масмедіа в Україні: структура, функції та політичний вплив” (виконавець – Максим Кияк, старший науковий співробітник, кандидат філософських наук);
  • „Суспільно-політичні завдання повоєнного відновлення України” (виконавець – Наталія Кононенко, провідний науковий співробітник, кандидат політичних наук).

Під час роботи круглого столу

У роботі круглого столу взяли участь науковці Інституту: головний науковий співробітник, доктор політичних наук, професор Василь Козьма, провідний науковий співробітник, кандидат політичних наук Ростислав Балабан, провідний науковий співробітник, старший науковий співробітник, кандидат політичних наук Ірина Овчар, аспірант Ігор Цигвінцев та ін. Долучилися до обговорення тематики дослідження і 50 гостей в онлайн-режимі. Серед них представники наукових установ, викладачі та студенти вищих закладів освіти, представники медіасфери та ін.

Публічне обговорення інституційної, нормативно-правової та інформативно-комунікативної підсистем політичної системи України стало своєрідним заходом концентрації інтелектуальних ресурсів науковців, громадських експертів, засвідчило важливість фахової дискусії з розв’язання інституційних проблем розвитку України.