«Круглий стіл» «Роль та досягнення представників національних спільнот у формуванні першої в новітній історії незалежної Української Держави – Української Народної Республіки»

22 січня 2018 р. в Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України відбувся організований Радою національних спільнот України «круглий стіл» на тему:  «Роль та досягнення представників національних спільнот у формуванні першої в новітній історії незалежної Української Держави – Української Народної Республіки».

З вітальним словом до учасників «Круглого столу» звернувся заступник директора Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України, доктор історичних наук, професор  О. М. Майборода. Учасники виявили одностайність у тому,  що українська земля завжди була домом не лише для етнічних українців, а й для усіх етнічних спільнот, що її населяли. Незважаючи на перманентний гіркий смак спільної історії, пов’язаний з чисельними війнами, що охоплювали цю землю, сваволю авторитарних і тоталітарних політичних режимів, що гнітили її народи,   національним спільнотам України, в цілому, вдавалося зберегти толерантне ставлення один до одного. Творення Української держави сприймалося ними як запорука вільному розвитку власної ідентичності і тільки у такій якості сучасна Україна має шанс стати для всіх народів, що її населяють, Батьківщиною у найвищому значенні цього слова.


З ліва на право:
заступник директора ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України Олександр Майборода,
Голова Ради національних спільнот України Ашот Аванесян,
Голова федерації грецьких товариств України Олександра Проценко