Круглий стіл «Сучасна Галичина в етнополітичному вимірі»

27 жовтня 2016 року на базі Прикарпатського університету імені Василя Стефаника відбувся круглий стіл «Сучасна Галичина в етнополітичному вимірі», співорганізаторами якого стали Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника та Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф.Кураса НАН України.

Зі вступним словом перед учасниками заходу виступили ректор університету, доктор політичних наук, професор Ігор Цепенда та директор Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України Олег Рафальський.


Директор Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України Олег Рафальський


Ректор Прикарпатського університету імені Василя Стефаника, доктор політичних наук, професор Ігор Цепенда

У рамках програми круглого столу відбулося підписання Угоди про співпрацю між Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника та Інститутом політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України в галузі фундаментальних та прикладних політичних досліджень, поглиблення наукової діяльності  та обміну досвідом для підвищення якості підготовки фахівців. В контексті цього ректор університету Ігор Цепенда та директор Інституту Олег Рафальський підкреслили важливість спільної роботи щодо обміну науковими та науково-педагогічними працівниками, участі у спільних наукових програмах, грантах, реалізації проектів, тощо.


Підписання Угоди про співпрацю між Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника та Інститутом політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України

Президент Української академії політичних наук Віктор Котигоренко вручив диплом члена-кореспондента Української академії політичних наук завідувачу кафедри політології Факультету історії, політології і міжнародних відносин, доктору політичних наук, професору Василю Климончуку.


Вручення диплома члена-кореспондента Української академії політичних наук

Після вступної частини заходу учасники круглого столу – науковці, викладачі, аспіранти, докторанти, студенти, громадські діячі – взяли участь в обговоренні актуальних тематичних питань.

Перед присутніми з доповіддю “Про актуальність і завдання наукового вивчення етнополітичних процесів в Галичині після Другої світової війни” виступив доктор політичних наук, професор, головний науковий співробітник ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса Віктор Котигоренко.


Доктор політичних наук, професор, головний науковий співробітник ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса Віктор Котигоренко

Проблему національної ідентичності мешканців Галичини здійснив спробу розкрити у своєму виступі доктор історичних наук, професор, завідувач відділу національних меншин ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, почесний доктор Прикарпатського національного університету Май Панчук.


Доктор історичних наук, професор, завідувач відділу національних меншин ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, почесний доктор Прикарпатського національного університету Май Панчук

У свою чергу тему “Галицьке місіанство в процесі становлення сучасної української держави” розкрив у своєму виступі доктор історичних наук, професор Сергій Адамович.

Питання “Вплив політики сусідства на поведінку формування малих етнічних груп” розкрив у доповіді доктор політичних наук, професор Михайло Нагорняк. Учасники круглого столу також обговорили і ряд інших актуальних тематичних питань.