КРУГЛИЙ СТІЛ „УКРАЇНА ЯК ЦИВІЛІЗАЦІЙНИЙ СУБ’ЄКТ ІСТОРІЇ ТА СУЧАСНОСТІ”

 

 

22 червня 2021 року в Українському кризовому медіацентрі відбувся круглий стіл „Україна як цивілізаційний суб’єкт історії та сучасності” в межах якого відбулася презентація національної доповіді НАН України.

Темами для обговорення стали:

 • Країна як цивілізаційний суб’єкт. Цивілізаційна суб’єктність України та наша державність;
 • Державні проєкти у світлі історичних традицій української суб’єктності. Формування української державності;
 • Сучасна Україна: сприйняття громадянами та міжнародними партнерами;
 • Україна як суб’єкт сучасного світу: стратегії і прогнози. Шляхи розвитку та перспективи цивілізаційної суб’єктності України.

Під час круглого столу в Українському кризовому медіацентрі

В обговоренні виступили:

 • Пирожков Сергій Іванович, академік НАН України, віцепрезидент НАН України;
 • Хамітов Назіп Віленович, член-кореспондент НАН України, провідний науковий співробітник Інституту філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України;
 • Сосса Ростислав Іванович, доктор географічних наук, провідний науковий співробітник відділу історичної регіоналістики Інституту історії України НАН України;
 • Ясь Олексій Васильович, член-кореспондент НАН України, провідний науковий співробітник відділу української історіографії Інституту історії України НАН України;
 • Якубова Лариса Дмитрівна, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу історії України 20–30-х рр. ХХ ст. Інституту історії України НАН України;
 • Дембіцький Сергій Сергійович, доктор соціологічних наук, старший науковий співробітник відділу методології та методів соціології Інституту соціології НАН України;
 • Майборода Олександр Микитович, член-кореспондент НАН України, заступник директора Інституту політичних і етнонаціоналних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України;
 • Ашот Дадікоєвіч Аванесян, голова Ради національних спільнот України, президент «Національного конгресу вірмен України»

Модератором  круглого столу був народний депутат України Олег Дунда (партія „Слуга народу”).

У заході взяли участь співробітники Інституту політичних і етнонаціоналних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України – заступник директора Інституту, доктор політичних наук, професор Ю. Шайгородський та  провідний науковий співробітник,  доктор політичних наук, доцент О. Кондратенко.

Трансляція круглого столу