„ЛІТОПИСЕЦЬ ГОЛОДОМОРУ” (ДО 135-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ДОСЛІДНИКА ГОЛОДОМОРУ ДМИТРА СОЛОВ’Я)

До 135-річчя з дня народження дослідника голодомору Дмитра Солов’я (1888–1966) на сторінках популярного ресурсу  Kyiv Post головний науковий співробітник відділу теорії та історії політичної науки нашого Інституту, доктор історичних наук, професор Юрій Шаповал розмістив оповідь про науковця-дослідника трагічних часів Голодомору в Україні  1932–1933 рр.

Дмитро Соловей залишив по собі строкату, різножанрову друковану спадщину. Важливо наголосити на тому – зазначає Ю. Шаповал – що Дмитро Соловей був одним із перших, хто звернувся до дослідження теми Голодомору в Україні, до комплексного аналізу причин і наслідків цієї трагедії. Він одним з перших почав збирати свідчення тих, кому вдалося пережити Голодомор, писав не лише про соціально-економічні, але й про політичні причини цього явища.

Публікація Ю. Шаповала в Kyiv Post