М. ГОРБАТЮК „ПОЛІТИЧНА ЕЛІТА ВІННИЧЧИНИ: ОРГАНІЗАЦІЙНІ, АКСІОЛОГІЧНІ Й ПОВЕДІНКОВІ МОДЕЛІ”

На сайті Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України в розділі „Наші видання” розміщено текст монографії старшого наукового співробітника відділу теорії та історії політичної науки, кандидата історичних наук М. В. Горбатюка „Політична еліта Вінниччини: організаційні, аксіологічні й поведінкові моделі”.

У монографії на основі широкого кола різнопланових джерел і літератури досліджено процес становлення регіональної політичної еліти Вінниччини – проаналізовано її структуру на різних історичних етапах, а також головні механізми рекрутування та канали просування елітних акторів. Показано іманентний зв’язок старої компартійної еліти радянського часу із сучасною регіональною політичною елітою Вінниччини. Виявлено та охарактеризовано ключові цінності та ідентичності регіональної еліти, встановлено, що реальні цінності різко контрастують із декларованими. Детально висвітлено політичну поведінку представників політичної еліти регіону. З’ясовано важливу роль неформальних зв’язків та практик у формуванні, структуруванні та функціонуванні політичної еліти області.

Розрахована на вчених-суспільствознавців, політиків, експертів та усіх, хто цікавиться регіональними політичними елітами в Україні.

Текст монографії (PDF)