МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ „ДЕМОКРАТІЯ В ПРОЦЕСІ ЗМІН”

12-13 січня 2023 року в Університеті Марії Кюрі-Склодовської (Польща) відбулася Міжнародна наукова конференція „Демократія в процесі змін”.

У своїх виступах учасники конференції наголошували, що російська воєнна агресія стала каталізатором кардинальних змін не лише в Україні та в країнах, які її підтримують у протистоянні ворогу, але й в самій РФ.

На панельній дискусії конференції „Демократія vs. диктатура в контексті війни Росії проти України” свою доповідь на тему „Російська військова агресія як каталізатор суспільно-політичних трансформацій в Україні” представила завідувачка відділу політичних інститутів та процесів нашого Інституту, член-кореспондент НАН України, професор Галина Зеленько.

Міжнародна наукова конференція „Демократія в процесі змін”

Тривалий час, зазначила доповідачка, суспільно-політичні процеси в Україні розвивалися вкрай суперечливо. Наявними й такими, що гальмували розвиток демократії, були й високий рівень патерналізму, і політичний абсентеїзм, і досить низький рівень політичної культури, і невміння користуватися так званими „інструментами демократії”. Наслідком цих та інших явищ стала радикалізація політичної сцени, низький рівень довіри й, відповідно, – членства у політичних партіях, громадських організаціях, суспільна аномія і недовіра до органів державної влади, часом – полярно протилежні зовнішньополітичні орієнтації тощо.

Проте за роки російсько-української війни, яка розпочалася у 2014 році, сталися істотні зміни в політичній ідентичності українців. Наразі істотно послабилися соціально-політичні розмежування, зумовлені дилемою національної, мовної чи релігійної (церковної) самоідентифікації, вибором зовнішньополітичних пріоритетів. Ці зміни уможливлювали, поряд з наявною кланово-олігархічною системою, динамічний рух країни у напрямі євроатлантичних структур.

Під час роботи міжнародної конференції

Доповідачка зауважила, що нині є всі підстави вести мову про завершення в Україні процесів формування політичної нації, про істотні здобутки у розвитку соціального капіталу, який базується на інституційній довірі, зумовленій зокрема таким явищем як волонтерство тощо. Тобто, наголосила Г. Зеленько, наразі відбулися істотні якісні зрушення у соціокультурній сфері, завдяки чому формується своєрідне вікно можливостей для якісних змін політичного режиму в Україні. Водночас, на думку доповідачки, війна – це насамперед жахливі людські й колосальні економічні втрати, що формує потенційні лінії соціально-політичних розмежувань і які вже нині мають стати предметом ретельного вивчення.