Міжнародна наукова конференція «Україна в сучасному європейському просторі в умовах зовнішньополітичних викликів»

18–19 травня 2017 р. Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди за співучасті Інституту політичних та етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України провів міжнародну наукову конференцію «Україна в сучасному європейському просторі в умовах зовнішньополітичних викликів», під час якої політологи, історики, фахівці з національної безпеки обговорили проблеми становлення і розвитку громадянського суспільства в умовах євроінтеграційного розвитку; трансформації політичної системи України; місця і ролі України в системі європейської безпеки; феномену «гібридної війни» та її наслідки для України.

Від Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України під час конференції з доповідями виступили завідувач відділу соціально-політичної історії, доктор політичних наук Марія Кармазіна («Оцінки західними інформаційними ресурсами загроз і перспектив України») та головний науковий співробітник цього ж відділу, доктор історичних наук  Тетяна Бевз («Виклики для України через «окуляр» російськомовних Інтернет-ресурсів колишніх радянських республік Середньої Азії»). Участь в пленарному засіданні також взяли представники відділу національних меншин Інституту провідний науковий співробітник, доктор історичних наук, професор Юрій Ніколаєць та старший науковий співробітник, кандидат політичних наук, доцент Віталій Коцур.


З права на ліво: Т.А. Бевз, М.С. Кармазіна, Ю. О. Ніколаєць


Учасники конференції