МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ „ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ВИКЛИКИ: УРЯДУВАННЯ МАЙБУТНЬОГО”

7–8 червня 2022 року в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбулася міжнародна науково-практична конференція „Глобалізаційні виклики: урядування майбутнього”. Конференція присвячена обміну знаннями та досвідом, обговоренню актуальних проблем у контексті глобалізаційних викликів в умовах сьогодення (програма конференції).

У конференції взяли участь та виступили наукові співробітники Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України: доктор історичних наук, професор, головний науковий співробітник відділу теорії та історії політичної науки Тетяна Бевз, доктор політичних наук, професор, головний науковий співробітник відділу політичних інститутів та процесів Марія Кармазіна та кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу теорії та історії політичної науки Микола Горбатюк.

Під час науково-практичної конференції

Темою доповіді Т. Бевз була: „Інструменти оптимізації діяльності органів влади в умовах війни”. У доповіді науковиця зазначила, що в умовах війни змінилися алгоритми роботи державних органів центрального і місцевого рівнів. Центральна та місцева влада працюють як одне ціле і, багато в чому завдяки цьому, система управління країною була збереженою. Верховна Рада України діяла у „турборежимі” і працювала „оборонна коаліція” на принципах консенсусу, що означало прийняття важливих та визначених на спеціальній погоджувальній раді рішень з мінімальними дискусіями у сесійній залі. Акцентувалася увага на оптимізації структури та кількісного складу органів державної влади шляхом скорочення неефективних функцій та деконцентрації владних повноважень; на підвищенні автономності роботи міністерств у контексті можливого набуття Україною статусу кандидата в члени Європейського Союзу; на утвердженні тренду підвищеної нетолерантності до корупції; на узгодженні програми уряду щодо планів відновлення країни; оптимізації державних витрат в умовах війни; ролі державного службовця у воєнний та повоєнний періоди; на проблемі дистанційної роботи та еміграції.

З доповіддю „Діяльність політичних партій у контексті національної безпеки України (період після 24 лютого 2022 р.)” на засіданні секції „Проблеми забезпечення національної безпеки в сучасних умовах” виступила професор Марія Кармазіна. Старший науковий співробітник Микола Горбатюк виголосив доповідь на тему: „Війна і децентралізація: реалії та перспективи місцевого самоврядування в Україні в нових геополітичних умовах”.