МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ „ПЕРЕХІДНЕ СУСПІЛЬСТВО ПОСТРАДЯНСЬКОГО ТИПУ: ПРОБЛЕМИ ПОШУКУ ПАРАДИГМИ РОЗВИТКУ”

9 червня в Університеті Григорія Сковороди в Переяславі відбулася міжнародна науково-практична конференція „Перехідне суспільство пострадянського типу: проблеми пошуку парадигми розвитку”. Одним зі співорганізаторів конференції був Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України.

Учасники міжнародної науково-практичної конференції

На початку роботи наукового заходу ректор Університету –  доктор історичних наук, професор, В. В. Коцур нагородив університетською відзнакою „Орден князя Володимира Мономаха” заступника директора з наукової роботи Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України доктора історичних наук, професора, член-кореспондента НАН України О. М. Майбороду, відзначив тривалу та плідну співпрацю закладу вищої освіти з нашим Інститутом.

Олександр Майборода отримує університетську нагороду

Робота міжнародної науково-практичної конференції була зосереджена на обговоренні таких напрямів:

  • актуальні проблеми сучасної транзитології;
  • влада і владні інститути у перехідному суспільстві;
  • соціокультурні контексти демократичної модернізації пострадянського суспільства;
  • проблеми формування ідентичності перехідного суспільства в умовах глобалізації;
  • політико-адміністративні структури в умовах демократичного транзиту пострадянського суспільства;
  • політико-економічні процеси в транзитивному пострадянському суспільстві;
  • демократична трансформація пострадянських суспільств у контексті євроінтеграційних процесів;
  • етнонаціональні проблеми пострадянського суспільства.

Під час науково-практичної конференції

Учасники конференції працювали у форматі двох наукових брифінгів. На першому – „Інституційні аспекти демократизації пострадянської трансформації у контексті євроінтеграції” з доповідями виступили наукові співробітники нашого Інституту: доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України О. М. Майборода, доктор політичних наук, професор В. А. Войналович, доктор історичних наук, професор Ю. О. Ніколаєць, доктор політичних наук Т. М. Ляшенко, доктор політичних наук, доцент О. Ю. Кондратенко, кандидат політичних наук, доцент А. М. Дегтеренко, кандидат історичних наук О. О. Ляшенко, кандидат історичних наук В. В. Новородовський, кандидат філософських наук Е. В. Щербенко.

Виступає Юрій Ніколаєць

На другому брифінгу „Політико-культурні та етнонаціональні контексти модернізації пострадянського суспільства” виступили доктор політичних наук, професор О. Я. Калакура, кандидат політичних наук Р. В. Балабан, кандидат історичних наук Л. І. Мазука, кандидат історичних наук Л. Л. Ковач та кандидат філософських наук О. О. Чорний. Загалом, в роботі конференції брали участь 115 науковців.

Доповідає Ростислав Балабан

Програма міжнародної науково-практичної конференції