МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ У КОНТЕКСТІ ЦИВІЛІЗАЦІЙНИХ І ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ВИКЛИКІВ ХХІ ст.»

28 травня відбулася щорічна Міжнародна науково-практична конференція „Трансформаційні процеси в Україні у контексті цивілізаційних і глобалізаційних викликів ХХІ ст.”, організаторами якої виступили університет Григорія Сковороди в Переяславі (ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди») та Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України спільно з іншими партнерами. У роботі  конференції, яка проходила у „змішаному”– офлайн та онлайн форматах –  взяли участь понад 130 науковців, зокрема наукові співробітники та аспіранти нашого Інституту.

Програмою конференції було передбачено висвітлення низки важливих складових цивілізаційних трансформацій України і світу в умовах глобалізації, правових, політичних, соціокультурних проблем розвитку сучасного інформаційно-мережевого суспільства, публічного управління, вітчизняної системи вищої освіти тощо. Конференція проходила у змішаному форматі – офлайн та онлайн режимі.

Відкриття конференції

Зі вступним словом до учасників конференції звернувся заступник директора з наукової роботи, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України О. Майборода.

Володимир Вакулич, Ростислав Балабан, Олег Калакура

З доповідями на пленарному засіданні виступили наші колеги: завідувач відділу етнополітології, доктор політичних наук, професор В. Войналович, завідувач відділу теоретичних та прикладних проблем політології, доктор політичних наук, професор, член-кореспондент НАН України Г. Зеленко, старший науковий співробітник відділу теоретичних та прикладних проблем політології, кандидат політичних наук Р. Балабан, головний науковий співробітник відділу національних меншин, доктор політичних наук, професор О. Калакура, провідний науковий співробітник цього відділу, доктор історичних наук, професор Ю. Ніколаць.

Віктор Войналович, Юрій Ніколаєць

Учасники онлайн дискусії

В роботі онлайн-секцій конференції брали участь співробітники відділу соціально-політичної історії – головний науковий співробітник, доктор історичних наук, професор Т. Бевз, провідний науковий співробітник, доктор політичних наук, доцент В. Яремчук, старший науковий співробітник, кандидат історичних наук М. Горбатюк, співробітники відділу національних меншин – старший науковий співробітник, доктор історичних наук, доцент В. Коцур, наукові співробітники, кандидати історичних наук Л. Ковач та О. Ляшенко, молодший науковий співробітник, кандидат історичних наук В. Новородовський, співробітники відділу теоретичних та прикладних проблем політології – провідні наукові співробітники, доктори політичних наук, О. Кондратенко та Т. Ляшенко, старший науковий співробітник, кандидат політичних наук Н. Кононенко, науковий співробітник, кандидат філософських наук Е. Щербенко, провідний науковий співробітник відділу етнополітології, доктор історичних наук, доцент Ю. Поліщук.

Учасники конференції

В межах науково-практичного заходу відбулася предметна й плідна дискусія з актуальних проблем сучасного етапу цивілізаційного розвитку України у контексті глобалізації.