НАШ ІНСТИТУТ – УЧАСНИК ЄВРОПЕЙСЬКОГО КОНСОРЦІУМУ ПОЛІТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України став учасником Європейського консорціуму політичних досліджень ECPR (The European Consortium For Political Research). ECPR – це благодійна неурядова організація (CIO), зареєстрована та розташована у Великобританії.

Європейський консорціум політичних досліджень (ECPR) був заснований у 1970 р. групою з дванадцяти європейських університетів з метою подолання національних бар’єрів та створення потужної міжнародної спільноти вчених у Європі. Консорціум є провідним науковим товариством політологів у Європі.

Нині Консорціум налічує понад 300 інституційних членів, що об’єднують десятки тисяч науковців та представляють майже 50 краї світу.

ECPR об’єднує вчених-політологів у глобальній мережі задля розвитку досліджень у сфері політичних наук та сприяння міжнародній науковій співпраці шляхом:

  • проведення методологічної та професійної підготовки задля сприяння кар’єрного зростання аспірантів та дослідників;
  • надання форумів для розвитку досліджень і формування мереж співпраці;
  • видачі грантів та забезпечення можливості фінансування для науковців;
  • керування престижною видавничою програмою, яка ділиться найновішими дослідженнями для найширшого загалу.

Очолюють організацію Жан Блондел та Стайн Роккан.

Офіційний сайт ECPR: https://ecpr.eu/