НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ ДО ДНЯ СОБОРНОСТІ УКРАЇНИ

Напередодні Дня Соборності України, 19 січня 2023 року, в Інституті політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України відбулася Всеукраїнська наукова конференція „Соборність України: історія та сучасність”. Співорганізатором конференції виступив Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського.

Участь в роботі Всеукраїнського наукового заходу взяли понад 50 науковців з різних регіонів України. До участі в роботі конференції долучилися студенти Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського.

Програма наукової конференції

З вітальним словом до учасників конференції звернувся директор Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, віцепрезидент Національної академії наук України Олег Олексійович Рафальський. Він привітав учасників конференції від імені Президії НАН України й наголосив на актуальності  проблеми, якій присвячена конференція, не лише з наукової, але й з політичної точки зору.

Тема соборності України, зазначив О. О. Рафальський, по-особливому звучить в нинішні часи, коли наш народ знову змушений стати на свій захист та захист своєї держави, як це було понад сто років тому. Акт Злуки, прийнятий на віче на Софійському майдані 22.01.1919 р. – визначна віха нашої історії. Ця доленосна подія навічно закарбувалась у пам’яті народу України. Оцінюючи тогочасні події,  необхідно підкреслити їх історичну детермінованість, опертя на споконвічну мрію українства про незалежну і соборну державу. Зрештою, наголосив О. О. Рафальський, це був породжений революційною боротьбою вияв волі українців до етнічної й територіальної консолідації, свідчення могутнього потягу до формування політичної нації.

Олег Рафальський

Як відомо, тогочасні соборницькі устремління українців через низку суб’єктивних і об’єктивних чинників не були втіленими в життя. Однак нереалізованість Акта Злуки не може перекреслити його історичної та ідейно-політичної значущості. Адже це був приклад усвідомленого об’єднавчого руху, цивілізованого збирання етнічних територій в єдиній суверенній державі. Цей приклад єднання залишив глибокий слід у долі та історичній пам’яті українського народу, а в наступні десятиліття незмінно залишався потужним інтеграційним чинником та високим ідейним імперативом усіх без винятку політичних сил і таборів.

На завершення свого виступу О. О. Рафальський зазначив, що організація наукових та науково-практичних заходів, присвячених проблемам Української революції, української державності та української соборності є вже усталеною традицією. Кожний такий захід, так само як і нинішня конференція, знаменує певну віху в дослідницькому освоєнні надзвичайно важливої тематики, залишає по собі новонароджені ідеї, матеріали доповідей, збірники статей, спеціальні випуски профільних видань. О. О. Рафальський побажав творчої наснаги учасникам наукової конференції та завершив свій виступ згадкою крилатого вислову давніх латинян: „Ubi сoncordia, ibi victoria!” (Де злагода, там перемога!).

У своєму привітанні до учасників наукового заходу директор Навчально-наукового гуманітарного інституту Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського, доктор філософських наук, професор Ігор Георгійович Кудря наголосив на політичній актуальності теми Всеукраїнської наукової конференції. Зазначив, що  День Соборності, як загальнодержавне свято, по-особливому сприймається нині, коли єдність народу України є необхідною передумовою перемоги у протистоянні воєнній агресії Росії проти нашої держави.

І. Г. Кудря наголосив на ролі історичної пам’яті у формуванні світогляду сучасної студентської молоді, відзначив продуманість програми конференції, всебічність запропонованих в ній тем виступів. На завершення свого звернення до учасників конференції І. Г. Кудря побажав успіхів в її роботі та висловив впевненість в її результативності.

З доповіддюФеномен соборності України у політичному дискурсі” виступила головний науковий співробітник відділу теорії та історії політичної науки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, доктор історичних наук, професор Тетяна Анатоліївна Бевз.

Тетяна Бевз

Доповідачка, зокрема, зазначила, що ідея єдності всіх українських теренів завжди була актуальною, оскільки соборність є один із базових концептів української державності. Тема соборності залишається серед першочергових на порядку денному національних завдань. Соборність і єдність України виступають фундаментальною цінністю української державності. Окреслюючи політичну актуальність Соборності Президент України В. Зеленський наголосив, що „Проголошення Акта злуки – важлива сторінка в літописі державотворення, і нині, за більш ніж століття, ми розуміємо, що соборність України – це не лише про історію, це про наше сьогодення і майбутнє”.

Під час роботи наукової конференції

І дійсно, зазначила доповідачка, Соборність – це не лише пам’ять про минуле, але й сучасність –  згуртованої спільної праці та взаємодії, єдність у протистоянні російської воєнній агресії.

Т. А. Бевз наголосила, що в нинішніх умовах – повномасштабного воєнного вторгнення Росії в Україну, нового розуміння та осмислення потребує політична сутність феномену соборності, національної та політичної єдності, згуртованості у відстоюванні територіальної цілісності країни. В умовах війни важливо розуміти цінність соборної української держави, її єдності. Збереження територіальної цілісності України, зміцнення єдності її регіонів, розмаїтість і відмінність яких склалися внаслідок історичних обставин, і надалі залишається актуальним та невідкладним завданням. Дослідження феномену соборності, наголосила Т. А. Бевз, потребує сучасних наукових теорій, які пропонують інший погляд не лише на історію, політичну науку, але й на політику.

У виступах учасників конференції висвітлено низку наукових проблем в історичному та сучасному вимірах. Розвитку ідеї соборності України в роки Першої світової війни присвятив свій виступ доктор політичних наук, доцент В. Д. Яремчук – провідний науковий співробітник відділу теорії та історії політичної науки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. Проблемам східногалицького питання у міжнародному практикумі (1920-х років) – кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри філософії та історії Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського З. В. Захожай.

Інтерес учасників конференції викликали виступи професора кафедри міжнародних відносин і суспільних наук Національного університету біоресурсів і природокористування, доктора історичних наук, О. М. Любовець „Перша спроба анексії Криму в 1990-х роках як прояв імперських амбіцій РФ” та кандидата історичних наук, доцента кафедри філософії та історії Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського Є. О. Горюнової – „Крим як невіддільна складова соборної України”. 

Під час роботи наукової конференції

Більшість виступів учасників наукової конференції були присвячені подіям сучасності та ролі соборницьких ідей в процесах суспільної консолідації: „Соборність України у світлі цивілізаційного аналізу історії” – доктора історичних наук В. Г. Космини, „Єврейська громада та соборність України: виклики сьогодення. Українські євреї у боротьбі проти російської агресії” – провідного наукового співробітника відділу етнополітології Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, кандидата історичних наук А. Ю. Подольського, „Децентралізація в Україні: випробування війною” – кандидата  історичних наук, старшого наукового співробітника відділу теорії та історії політичної науки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України М. В. Горбатюка та ін. Політико-психологічним проблемам консолідації українського суспільства  на сучасному етапі державотворення присвятила свій виступ доктор психологічних наук,  провідний науковий співробітник Інституту соціальної та політичної психології НАПН України О. В. Яремчук.

В онлайн-форматі до обговорення проблеми сучасних вимірів соборності України долучилися завідувач кафедри політології Львівського національного університету імені Івана Франка, доктор політичних наук, професор А. С. Романюк („Трансформації політичних партій України напередодні війни: що далі?”), провідний науковий співробітник відділу теорії та історії політичної науки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, доктор політичних наук В. А. Гриневич („Соборність українських земель по-сталінськи (1939-1945)”), старший науковий співробітник відділу теорії та історії політичної науки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, кандидат політичних наук О.О. Зорич („Концепція соборності як фактор суспільних трансформацій”) та ін. Питання соціально-психологічних складових сучасних суспільно-політичних процесів були присвячені виступи   заступника директора з наукової роботи Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, доктора психологічних наук, члена-кореспондента НАПН України Л. А. Найдьонової та професора Державного університету інфраструктури та технологій, доктора психологічних наук М. І. Найдьонова.

Модерував наукову конференцію заступник директора з наукової роботи Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, доктор політичних наук, професор Ю. Ж. Шайгородський.

Тези виступів учасників планується оприлюднити у збірнику матеріалів Всеукраїнської наукової конференції „Соборність України: історія та сучасність”.