(ПЕРЕ)ОСМИСЛЕННЯ СУСПІЛЬНОГО ДОГОВОРУ УКРАЇНИ

Українська позапартійна громадська спілка „Аспен Інститут Київ” є членом міжнародної мережі Аспен Інститутів. Спілка підтримує становлення ціннісно-орієнтованого лідерства, сприяє розвитку культури діалогу та створює можливості для обміну ідеями, залучає до діалогу лідерів  бізнесу, державного врядування, представників академічної спільноти, медіа, культурних проєктів та громадянського суспільства.

25 листопада „Аспен Інститут Київ” провів семінар „(Пере)осмислення суспільного договору України”. У семінарі взяли участь народні депутати України, представники Кабінету Міністрів України, судової влади, бізнесу, благодійних фондів, наукових установ, військовослужбовці, державні службовці.

Обговорювалися питання, пов’язані з актуальними проблемами сьогодення. Під час семінару йшла мова про:

  • Потребу у просвітництві на всіх рівнях: виховання, формальну та неформальну освіту.
  • Питання моралі та етики в часи викликів; їхній вплив на інститут репутації, спроможність брати на себе відповідальність.
  • Консолідацію суспільства і (де)централізацію та їх забезпечення/підтримку.
  • Реалізацію запиту на безпеку з дотриманням усіх основоположних прав людини.
  • Економічну складову суспільного договору у контексті забезпечення економічних свобод, податкової політики та підтримки приватного сектору.
  • Інвестиції у розвиток людського капіталу.
  • Посилення престижу публічної служби та залучення до неї нових кадрів через гідну заробітну плату і повагу до публічних службовців.
  • Роль держави та взаємодію із суспільством з акцентом на моделі сервісної держави з людиноцентричною системою.

Наталія Кононенко серед учасників семінару

В роботі семінару та в обговоренні окреслених проблем взяла участь кандидат політичних наук, провідний науковий співробітник відділу політичних інститутів та процесів Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України Наталія Кононенко. Зокрема, вона акцентувала на тому, що одним з фокусів суспільної угоди має стати збереження і вдосконалення демократії в Україні.  Крім того, науковця звертала увагу присутніх на те, що й за нинішніх умов – повномасштабного російського воєнного вторгнення в Україну – творення суспільної  угоди не може заміняти процес вдосконалення держави та її інституцій.