ПІДПИСАНО УГОДУ ПРО СПІВПРАЦЮ З ДЕРЖАВНИМ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ УНІВЕРСИТЕТОМ

13 березня 2024 року підписано Договір про співпрацю між Інститутом політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України та Державним торговельно-економічним університетом.

Угодою про співробітництво  передбачено налагодження спільної роботи за окремими напрямами діяльності установ. Зокрема, – співпраця зі створення науково-дослідних, інформаційно-аналітичних та експертних матеріалів, організація наукових заходів, виконання спільних проєктів за грантами, конкурсами, організація та проведення практик,  стажувань, консультацій.

Під час підписання Угоди

Договір підписали: директор Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії наук України, академік Національної академії педагогічних наук України, віцепрезидент НАН України Олег Рафальський та ректор Державного торговельно-економічного університету, доктор економічних наук, професор, академік Національної академії педагогічних наук України Анатолій Мазаракі.

Олег Рафальський та Анатолій Мазаракі