ПІДПИСАНО УГОДУ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО З УКРАЇНСЬКИМ ЦЕНТРОМ ЕКОНОМІЧНИХ ТА ПОЛІТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ім. О. РАЗУМКОВА

З метою підвищення рівня фундаментальних та прикладних наукових досліджень, ефективного використання професійного та експертного потенціалу у створенні  науково-дослідних, інформаційно-аналітичних та експертних матеріалів між Інститутом політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України та Українським центром економічних та політичних досліджень ім. О. Разумкова укладено Угоду про співробітництво.

Угода спрямована на поглиблення спільної діяльності з реалізації наукових та дослідницьких проєктів. Нею визначено напрями та окреслено форми співпраці.

Від Інституту Угода була підписана директором Олегом Рафальським, від Центру – його президентом Юрієм Якименком.

Олег Рафальський та Юрій Якименко під час підписання Угоди