ПОЛІТИЧНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ПОЛІТИЧНОГО І ДЕРЖАВНОГО ПРАВЛІННЯ. ПРОГНОЗНА ОЦІНКА, МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

На сайті Інституту, в розділі „Наші видання”, розміщено електронну версію аналітичної записки „Політична безпека України: проблеми політичного і державного правління. Прогнозна оцінка, механізми забезпечення”.

Аналітична записка містить аналіз нинішньої ситуації та прогнозні оцінки вірогідних небезпек, які можуть загрожувати політичній стабільності в Україні в умовах війни, а також – окремі пропозиції щодо їх подолання. Дослідницьку увагу зосереджено на проблемах, які можуть виникнути під час здійснення державної влади, особливо по лінії „центр-регіони”, у стосунках між суб’єктами політичного поля країни. Виокремлено та проаналізовано проблеми, які пов’язані з реалізацією завдань з мобілізації країни на опір воєнній агресії, а також – наявні суперечності в міжетнічних відносинах, в міжцерковному протистоянні у православному середовищі, у геостратегічних зусиллях держави. Аналітична записка підготовлена за результатами виконання науководослідної роботи „Прогнозування безпекового середовища України в політичній сфері” (державний реєстраційний номер 0123U102067).