ПРЕЗЕНТАЦІЯ КНИГИ «ТРАНСФОРМАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕЇ»

 

 

13 серпня 2019 р в Українському домі відбулася презентація книги «Трансформація української національної ідеї», до написання якої доклалися відомі українські історики, філософи, політологи, культурологи. Даючи власні відповіді на питання про те, як розвивалася «українська ідея», чому і на якому етапі вона «загальмувала», науковці і громадські активісти розмірковували над наповненням «української ідеї» на сучасному етапі її трансформації.

Автори проекту і гості презентації

 Серед 30 авторів книги – співробітники Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України: завідувачка відділу соціально-політичної історії, доктор політичних наук, професор Марія Кармазіна (стаття «Множинність «українських ідей»: твоя, моя…Наша?») та головний науковий співробітник, доктор історичних наук, професор Тетяна Бевз (стаття «Національна ідея у ціннісних орієнтирах регіональної політичної еліти Сумщини). 

Детальніше: