ПРЕЗЕНТАЦІЯ НАУКОВОГО ВИДАННЯ ІНСТИТУТУ

10 грудня 2023 року на базі університету „Київська школа економіки”, відбулись XVIІ міжнародні соціологічні читання пам’яті Н. В. Паніної та Ю. І. Яковенка „Українське суспільство і соціологи перед викликами війни та повоєнного розвитку”.

Організатором наукового заходу виступив Інститут соціології НАН України, Соціологічна асоціація України, Соціологічний центр імені Н. В. Паніної. Зібрання викликало великий інтерес вітчизняних вчених та було покликане на фаховому рівні обговорити широке коло питань пов’язаних з проблемами дослідження трансформаційних процесів, що відбуваються в українському суспільстві в умовах війни.

В межах міжнародного науково заходу було презентовано дві колективні монографії:

  • „Українське суспільство в умовах війни. Рік 2023” / за редакцією Є. І. Головахи та С. О. Макеєва. (Інститут соціології НАН України);
  • „Політична система України: конституційна модель та політичні практики” / Кол. авт.: Зеленько Г. І. (кер.,наук. ред.) та ін. (Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України).

Галина Зеленько

Завідувач відділу політичних інститутів та процесів Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, доктор політичних наук, професор, член-кореспондент НАН України Галина Зеленько, презентуючи доробок наших колег зазначила, що колектив авторів намагався детально розібратися і структурувати усі підсистеми політичної системи й проаналізувати її прикладні прояви в Україні, давши відповідь на ряд нагальних питань, серед яких, зокрема такі: упущення, які практично унеможливили дієвість окремих елементів встановленої конституційної моделі та, як наслідок, генерували їх слабку інституційну спроможність; правильність та доцільність зробленого політичного вибору при здійсненні інституційного будівництва тощо. Однак головне, це пошук інструментів усунення наявних проблем, які наразі унеможливлюють подальший повноцінний демократичний розвиток України.

 

 

Ростислав Балабан, Євген Головаха, Галина Зеленько, Наталія Кононенко, Василь Козьма

У роботі конференції взяли участь науковці відділу політичних інститутів та процесів нашого Інституту: головний науковий співробітник, доктор політичних наук, професор Василь Козьма, провідний науковий співробітник, кандидат політичних наук Ростислав Балабан, провідний науковий співробітник, кандидат політичних наук Наталія Кононенко, старший науковий співробітник, кандидат політичних наук Ірина Овчар.