ПРЕЗЕНТАЦІЯ ПЕРШОЇ КНИГИ ТРИЛОГІЇ „УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛ-КОНСЕРВАТИЗМ”

У Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького презентовано трилогію доктора історичних наук, провідного наукового співробітника відділу політичної культури та ідеології нашого Інституту Павла Гай-Нижника „Український націонал-консерватизм: Гетьманський Рух”.

Трилогія розповідає про ідеологію та теорію українського націонал-консерватизму. Три томи книги об’єднують теорію та ідеологію українського консерватизму не лише в історичному, але й політологічному контекстах.

Наразі презентовано першу книгу трилогії, яка хронологічно охоплює період від 1900 до 1936 років. У ній розглянуто та проаналізовано становлення теоретичних та ідеологічних основ українського націонал-консерватизму, зокрема в концепціях В. Липинського та М. Міхновського, розроблених ними у часи до відродження Української Державності наприкінці 1917-го – початку 1918-го року. Висвітлено програмові засади та діяльність Української Демократично-Хліборобської Партії (УДХП) та Української Народної Громади (УНГ). Зокрема йдеться про державно-політичні позицію та діяльність гетьмана всієї України П. Скоропадського, В. Липинського, М. Міхновського, Д. Донцова, С. Шемета, В. Андрієвського та інших. Розкрито підстави і перебіг створення та діяльності Українського Союзу Хліборобів-Державників (УСХД), проаналізовано ідеологію націонал-консерватизму, теорію трудової монархїі та класократії В. Липинського. Розглянуто діяльність та політико-світоглядні позиції П. Скоропадського, Н. Кочубея, О. Назарука, О. Скорописа-Йолтуховського, А. Мотрезора, М. Тимофіїва, С. Шемета, В. Кучабського та інших. Висвітлено причинно-наслідкові аспекти конфлікту між В. Липинським і П. Скоропадським, що призвели до розколу в УСХД і створення Братства Українських Класократів-Монархістів, Гетьманців (БУКМГ). Відстежено та проаналізовано формування і діяльність українських консервативних, класократичних і монархічних організацій в Європі, Північній і Південній Америках, Азії та Австралії, що становили складові частини світового Гетьманського Руху.

Презентація першої книги трилогії  у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького

„Український націонал-консерватизм: Гетьманський Рух” – історико-політологічна трилогія, в якій висвітлюються та аналізуються розвиток ідеології українського націонал-консерватизму та його теоретичні засади від початку ХХ ст. і до початку ХХІ ст. Зокрема розглянуто розвиток українського консерватизму як різновиду суспільно-політичної думки, моделі побудови Української Держави, її політичної та економічної системи тощо, засади українського націонал-консерватизму, теорії класократії та концепції трудової монархії, а також перебіг зародження й діяльності Гетьманського Руху в еміграції.

Під час презентації

Праця насичена витягами з програмних документів, праць і промов теоретиків, ідеологів та провідних діячів українського націонал-консерватизму і Гетьманського Руху. До наукового обігу введено численні, раніше маловідомі і невідомі джерела історико-політологічного характеру, зокрема з документальної бази радянських, німецьких, польських, американських, британських тощо спецслужб у поєднанні з документальними матеріалами українських політичних партій та організацій, що стосувалися українського державотворення, національно-визвольного фронту, націонал-консервативного політикуму та світового Гетьманського Руху. Простежено, висвітлено та проаналізовано політичну діяльність консервативно-гетьманських організацій як в контексті загальноукраїнського політикуму та його національно-визвольних змагань, так і з огляду на геополітичне і внутрішньополітичне становище в Європі та у світі.

Перша книга трилогії побачила світ у 2023 році у київському видавництві „Саміт-книга” (Київ : Саміт-книга, 2023, 544 с.) і стала однією з переможців рейтингу „Книга року – 2023» в номінації „Софія” (політологія/соціологія/культурологія). За всіма категоріями оцінювалося майже 700 видань за 58 експертними анкетами.