Публічна лекція у Реґенсбурзькому університеті

4 грудня старший науковий співробітник Інституту політичних та етнонаціональних досліджень Микола Рябчук прочитав публічну лекцію у Реґенсбурзькому університеті на тему “Наскільки громадянським є громадянське суспільство в сьогоднішій Україні?” У своїй презентації він відзначив вагому роль українського громадянського суспільства у подіях Помаранчевої революції 2004 року та Революції гідності 2013-2014, і особливо – у відбудові зруйнованих інституцій та налагодженні волонтерського руху у перші місяці російської агресії. В подальші роки громадянське суспільство відіграло важливу роль також у промоції багатьох політичних та економічних реформ, спонукаючи українські владні структури до рішучіших і послідовніших дій, зокрема щодо боротьби з корупцією.

Водночас загальна картина, на думку доповідача, залишається неоднозначною й потребує докладнішого обговорення принаймні трьох проблем. По-перше, це проблема внутрішньої вразливості багатьох груп та лідерів громадянського суспільства перед спокусами корупції й кооптації, що вміло використовується владною олігархією для дискредитації конкретних осіб і громадянського руху загалом. По-друге, – це проблема надто великої залежності неурядових організацій від міжнародних ґрантів та спонсорів, часто на шкоду повсякденній діяльності серед ширших мас населення, особливо поза великими містами. І по-третє, це проблема амбівалентного, часто ухильного ставлення громадських лідерів та активістів до організацій так званого “негромадянського суспільства”, яким революція і війна теж дали потужний поштовх до розвитку. Сьогодні вони становлять істотну загрозу для безпеки країни та її ліберально-демократично устрою – не так своєю чисельністю й електоральною силою, як радикальною ідеологією, мовою ненависті та повсякчасною й безоглядною готовністю до насильства. Ці проблеми, підкреслив промовець, заслуговують відвертого і збалансованого висвітлення не тільки тому, що часто замовчуються або применшуються симпатиками України, а й тому, що так само часто і тенденційно перебільшуються її неприятелями.