Публічна лекція в Українському католицькому університеті.

15 листопада 2018 р. у Львові в Українському католицькому університеті старший науковий співробітник відділу етнополітології Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф. Кураса НАНУ Микола Рябчук виступив із публічною лекцією на тему “Європейці мимоволі? Про ціннісний вимір української ідентичності”.

Доповідач розглянув вплив неоголошеної російсько-української війни на суспільно-політичні орієнтації населення та його самоідентифікацію. Зокрема він проаналізував ціннісний вимір цих змін під кутом зору гаданої приналежності українців до «Європи» як певної системи норм, ідеалів і принципів поведінки, що видаються слушними й бажаними для всієї спільноти. На думку доповідача, в українському суспільстві в останні роки справді відбувся зсув у бік виразнішої проєвропейської орієнтації, проте цей зсув має насамперед нормативний характер і значно меншою мірою стосується повсякденних суспільних практик та індивідуальної поведінки. Причиною цього є почасти вимушений і тому поверховий характер «європейської» переорієнтації частини населення, зумовлений головно зовнішнім чинником – російською агресією; а почасти також значною невідповідністю наявних інституцій суспільним уявленням про «європейськість».

Повний текст доповіді М. Рябчука друкуватиметься в одному з найближчих випусків Наукових записок ІПІЕНД.