РЕГІОНАЛЬНИЙ СЕМІНАР IPSA

26 жовтня 2023 р. відбувся регіональний семінар Міжнародної асоціації політичної науки (IPSA). У семінарі взяли участь представники національних асоціацій Болгарії, Хорватії, Чехії, Грузії, Угорщини, Литви, Польщі, Румунії, Словаччини, Словенії, Естонії, Латвії та України.

Від Асоціації політичних наук України участь у семінарі взяла завідувачка відділу політичних інститутів і процесів нашого інституту, доктор політичних наук, професор, член-кореспондент НАН України Галина Зеленько.

Темою семінару була координація зусиль національних асоціацій політичної науки країн регіону задля протистояння глобальним викликам.

За результатами семінару ухвалили рішення підготувати колективну монографію, присвячену аналізу стану політичної науки в країнах регіону; провести спільну конференцію національних асоціацій політичної науки регіону навесні 2024 р. в Кракові, на якій обговорити виклики перед країнами регіону і роль національних асоціацій у протидії їм.