Рішення Приймальної комісії Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України

9 жовтня 2018 року відбулося засідання Приймальної комісії Інституту.
За результатами вступного іспиту зі спеціальності, іноземної мови та науковими здобутками на основі середнього балу Приймальна комісія ухвалила наступне рішення:

№ п/п

ПІБ

Бали за іспити

Конкурсний бал

Рішення Комісії:

Спец-ть

Реферат

Ін. мова

 

1.

 

Болтенков Іван Юрійович

73

73

50

65

Рекомендувати зарахування до аспірантури на умовах контракту

 

2.

 

Бучинська Анна Анатоліївна

72

78

95

82

Рекомендувати зарахувати до аспірантури за державним замовленням

 

3.

 

Зарічанська Валентина Володимирівна

86

71

90

82

Рекомендувати зарахування до аспірантури на умовах контракту

 

4.

 

Леонтьєв Іван Олегович

82

76

89 (на підставі сертифікату В2)

82

Рекомендувати зарахування до аспірантури на умовах контракту

 

5.

 

Чернічко Іван Олександрович

76

74

50

67

Рекомендувати зарахування до аспірантури на умовах контракту

Завідуючому аспірантурою Ковалевському В.О. забезпечити належне інформування вступників про рішення комісії.
Секретарю Приймальної комісії Перевезію В.О. разом з Завідувачем аспірантурою Ковалевським В.О. забезпечити оформлення документів у встановлені законодавством строки.

Голова Приймальної комісії,
Директор Інституту політичних і етнонаціональних
досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України                                                             О. О. Рафальський

09.10.2018 р.