РОБОЧА НАРАДА З РЕАЛІЗАЦІЇ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОГО НАУКОВОГО ПРОЄКТУ

28 травня в Інституті політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України відбулася робоча нарада за участю представників наукових установ співвиконавців цільового міждисциплінарного проєкту „Солідаризація українського суспільства в умовах війни та перспективи збереження і відтворення солідарного соціального потенціалу у повоєнному розвитку країни”  (2024–2025 рр.).

Участь в нараді взяли: директор  Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, академік НАН України Олег Рафальський,  заступники директора Інституту Олександр Майборода та Юрій Шайгородський, учений секретар Віталій Перевезій; директор Інституту економіки та прогнозування НАН України, академік Валерій Геєць та завідувачка відділу соціально-економічних проблем праці Вікторія Близнюк; директор Інституту соціології НАН України,  член-кореспондент НАН України Євген Головаха та головний науковий співробітник Інституту Віктор Степаненко.

Метою наради була координація дій установ в процесі реалізації наукового проєкту, який спрямований на дослідження феномену солідаризації українського суспільства в один із найбільш критичних моментів української історії – в період російсько-української війни. Учасники зустрічі погодилися, що у процесі дослідження варто акцентувати не лише на аналізі проявів надзвичайно високого рівня солідарності, який був характерним для українського суспільства на початкових фазах війни, але й на визначенні чинників, які впливають на суспільну солідаризацію в нинішніх умовах, на викликах та загрозах цьому процесові.

Академік Валерій Геєць наголосив, що науковці повинні проявити свої прогностичні вміння і вже зараз описати потенційні лінії розколів, здатні  порушити суспільну єдність. Член-кореспондент НАН України Євген Головаха, погодившись зі своїм колегою-економістом, як приклад, що підтверджує його гіпотезу навів той факт, що соціологи у своїх опитуваннях уже зараз спостерігають розходження позицій представників різних вікових груп стосовно шляхів розвитку сучасних процесів.

Під час наради

Підсумовуючи дискусію, академік Олег Рафальський зазначив, що робоча зустріч засвідчила наявність цілого комплексу проблем, які є вкрай актуальними для розв’язання в рамках наукового проєкту. Наголосив, що попри фундаментальну спрямованість, дослідження має важливе прикладне значення, тому за результатами проєкту необхідно підготувати серію аналітичних матеріалів, які сприятимуть ухваленню виважених державних рішень.