Розвиток і взаємодія єврейських громад на європейському та пострадянському просторі: порівняльний аналіз та етнополітичний аспект

Круглий стіл

Розвиток і взаємодія єврейських громад на європейському та пострадянському просторі:  порівняльний аналіз та етнополітичний аспект

7 квітня 2016 року в Інституті політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України відбувся науковий круглий стіл «Розвиток і взаємодія єврейських громад на європейському та пострадянському просторі: порівняльний аналіз та етнополітичний аспект».

Партнерами Інституту в проведенні цього заходу виступили Національний університет «Києво-Могилянська Академія» і Український центр вивчення історії Голокосту. Учасниками круглого столу були науковці, передовсім, політологи та історики з університетів та академічних закладів, викладачі, студенти, аспіранти, музейні працівники, співробітники наукових відділів бібліотек. Круглий стіл загалом зібрав близько 50 учасників – це фахове, експертне середовище, фахівці, що студіюють та цікавляться проблематикою історії та культури єврейської громади України, українсько-єврейських взаємин на сучасному етапі, проблемами подолання ксенофобії та антисемітизму.


Учасники “Круглого столу”

Тема круглого столу «Розвиток і взаємодія єврейських громад на європейському та пострадянському просторі: порівняльний аналіз та етнополітичний аспект» є в останні три роки головною темою досліджень Центру єврейської історії і культури, що функціонує в Інституті як складова частина Відділу теорії та історії політичної науки. Ця тематика включає в себе цілий спектр дослідницьких напрямів щодо ролі й місця єврейської громади в сучасному політичному, соціально-економічному, культурному розвитку України та компаративні студії, присвячені порівнянню  єврейських громад нашої країни з єврейськими громадами на пострадянському та європейському просторах. Саме такі дослідницькі напрями студіюють фахівці Центру єврейської історії і культури. Таким чином, проведення цього круглого столу стало певною презентацією попередніх результатів досліджень науковців Інституту та колег, що з ними співпрацюють, в царині студій з юдаїки на сучасному етапі в Україні.

Відкрив круглий стіл О.О. Рафальськийд.і.н., член-кореспондент  НАН України, директор Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім .І.Ф. Кураса НАН України. Він наголосив на важливості вивчення та порівняння єврейських громад в Україні та Європі сьогодні для сучасних політичних досліджень в Україні. З вітальним словом до учасників круглого столу звернувся О.М. Майборода, д.і.н., професор, заступник директора з наукової роботи ІПіЕНД ім.І.Ф.Кураса НАН України, підкресливши важливу роль українського єврейства в житті країни в історичній перспективі та на сучасному етапі. Він звернув увагу на полікультурність України як значному фактору політичного та культурного розвитку країни.

Загалом під час роботи круглого столу було виголошено 12 доповідей фахівців з зазначеної проблематики. Перший, концептуальний виступ виголосив М.І. Михальченко, д.філос.н., професор, член-кореспондент НАН України,  зав. відділу теорії та історії політичної науки  ІПіЕНД ім.І.Ф.Кураса НАН України «Єврейська громада в Україні як фактор подолання цивілізаційного розколу країни». Він наголосив, що історичний шлях європейських єврейських громад, у тому числі і українського єврейства, дає нам сьогодні можливість уявити європейську культуру такою, якою вона сформувалася протягом останніх тисячу років. Внесок єврейських громад –зазначив доповідач – в цей процес важко переоцінити.


Виступає М.І. Михальченко

Сучасним взаєминам всередині єврейських громад Європи та зовнішнім контактам єврейських громад на європейському просторі був присвячений виступ О.В. Козерода, д.і.н., ст. наук. співробітника ІПіЕНД ім.І.Ф.Кураса НАН України.

Одним із аспектів сучасного життя євреїв України є важка пам’ять про події Другої світової війни, зокрема трагедія Бабиного Яру, 75 роковини якої будуть відзначатися в Україні та у всьому світі восени 2016 року. З аналітичним виступом про поточний стан меморіалізації Бабиного Яру та ставлення до цього місця пам’яті з боку сучасної єврейської громади виступив В.Р. Нахманович, пров. наук. співробітник Музею історії м. Києва, відповідальний секретар Громадського комітету «Бабин Яр»Тема його виступу «Пам’ять Бабиного Яру та проблеми єврейського національного руху» насамперед стосувалася сприйняття трагічної історії Бабиного Яру єврейськими громадськими організаціями України, проблемі важкої, довготривалої дискусії щодо увічнення пам’яті жертв Бабиного Яру.

Два виступи молодих фахових експертів були присвячені аналізу проявів антисемітизму, ксенофобії, риторики «мови ненависті», міжнаціональної ворожнечі в сучасних праворадикальних рухах в Україні. Йдеться про два ґрунтовних виступи: Я.В. Салаховоїексперта Представництва Міжнародної організації з міграції в Україні«Радикальні прояви ксенофобії в сучасній Україні: цифри та тенденції на початок 2016 року» та Т.В.  Безрукдослідниці сучасного українського націоналізму, співробітниця Конгресу національних громад України «Сучасний український націоналізм та єврейське питання в постмайданній Україні». Однією з головних тез виступів круглого столу був наголос на небезпеках сьогодні з боку праворадикальних угруповань, що діють в Україні, та застороги щодо применшення та неуваги до їхньої, фактично, антиукраїнської діяльності.

Одним із найґрунтовніших виступів круглого столу була презентація Й.С. Зісельса, виконавчого співпрезидента Асоціації єврейських організацій та общин України. «Єврейська громада України на фоні соціально-політичної кризи». В презентації дано широку демографічну картину сучасного стану єврейської громади України. Зокрема, наголошувалося на участі українських євреїв в протестному правозахисному русі на Майдані, загалом у Революції гідності.

Роздумам про єврейську історію в Україні, Європі та В світі, в контексті надтоскладних політичних процесів минулого століття, про космополітичний характер європейських, зокрема українських, євреїв йшлося у виступі М.С. Кармазіної д. політ. н., професор, зав. відділу соціально-політичної історії ІПіЕНД ім.І.Ф.Кураса НАН України «Вітчизни євреїв: життя на політичних перехрестях».

Контекстам сучасної культури пам’яті про жертви Голокосту в Україні та політичним викликам цього аспекту життя українського єврейства був присвячений виступ А.Ю. Подольського, к.і.н., пров. наук. співробітника ІПіЕНД ім.І.Ф.Кураса НАН України «Пам’ять про жертви Голокосту в Україні: сучасні політичні контексти». У презентації наголошено на трьох аспектах культури памяті про жертви Голокосту: меморіалізація, дослідження та викладання цієї проблематики на сучасному етапі в Україні. Виступ І.В. Турова д.і.н., ст. наук. співробітника  ІПіЕНД ім.І.Ф.Кураса НАН України «Протистояння сіонізму як чинник формування сучасної ідеології хасидизму» був присвячений аналізу взаємин між ортодоксальними релігійними євреями та сучасною державою Ізраїль, єврейським національним рухом, складнощам цього процесу на сучасному етапі.

За результатами роботи круглого столу планується видання збірника наукових праць «Сучасна українська політика».