СПІВРОБІТНИЦІ ІНСТИТУТУ ПРИСУДЖЕНО НАУКОВИЙ СТУПІНЬ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ

25 жовтня 2022 року в Інституті політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України відбулося засідання разової спеціалізованої вченої ради з присудження наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 05 – Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 052 – Політологія.

За результатами захисту дисертації на тему:  „Інституційна спроможність неурядового сектору в Україні” випускниці аспірантури нашого Інституту, молодшому науковому співробітнику відділу політичних інститутів та процесів Дмитренко Олені Анатоліївні присуджено ступінь доктора філософії в галузі знань 05 –  Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 052 – Політологія.