УЧАСТЬ У VII ВСЕСВІТНЬОМУ КОНҐРЕСІ ПОЛОНІСТІВ

 

Провідний науковий співробітник відділу етнополітології Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України Микола Рябчук узяв участь у VII Всесвітньому конґресі полоністів, що відбувся 20-23 жовтня у Вроцлаві. У перший день форуму дослідник виголосив доповідь „Rozliczenie się z „kresowoscią”, albo Czy istnieje polska literatura postkolonialna?” („Порахунки з “кресовим” сентименталізмом, або Чи існує польська постколоніальна література?”), де вжив на означення так званого „кресознавства” (ідеалізованого опису східних земель історичної Речі Посполитої) класичну формулу Едварда Саїда, якою той окреслював західний орієнталізм, – як спосіб домінування, реструктуризації та уявного відновлення втраченої влади на східних „кресах” через її пригадування та символічне утвердження у польській колективній пам’яті.

Застосування постколоніальної методології, на думку вченого, може бути продуктивним не лише в наукових студіях з польсько-українських взаємин, а й у художній творчості, де деконструкція етнічних міфів та стереотипів зазвичай має, крім пізнавального, ще й важливий психотерапевтичний ефект.