Угода про науковий обмін в рамках програми Erasmus+ між Інститутом політичних та етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України та Університетом Ісландії

11 липня 2017 р. відбулося підтвердження угоди про науковий обмін в рамках програми Erasmus+  між Інститутом політичних та етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України та Університетом Ісландії. З боку Інституту у заході взяли участь заступник директора з наукової роботи, доктор історичних наук, професор Олександр Майборода, учений секретар Інституту кандидат історичних наук Віталій Перевезій та головний науковий співробітник, доктор політичних наук Володимир Кулик. З боку Університету Ісландії – професор Йон Олафссон.

Укладання угоди викликане зростанням інтересу в Ісландії до регіону Центрально-Східної Європи. В Університеті Ісландії започатковано програму підготовки магістрів, які спеціалізуватимуться на вивченні політичних процесів у країнах ЦСЄ, у т. ч. в Україні.


Зліва направо Володимир Кулик, Йон Олафссон, Олександр Майборода

Угодою передбачається наукова допомога з боку фахівців Інституту тим з магістрантів, які зажадають здійснювати дослідження безпосередньо в Україні. Інститут підтвердив свою готовність допомагати їм в таких дослідницьких напрямах, як цивілізаційне оновлення України; політичний процес в Україні; етнічний, релігійний, мовно-культурний, соціально-політичний контекст суспільних трансформацій в Україні та ряду інших наукових проблемах, де Інститут набув репутації однієї з провідних наукових установ.