УГОДА ПРО ПАРТНЕРСТВО ТА СПІВРОБІТНИЦТВО

 

10 червня 2021 року відбулося урочисте підписання Угоди про партнерство та співробітництво між „Асоціацією політичних наук України” та „Міжнародною асоціацією студентів політичної науки в Україні”.

Метою Угоди є сприяння розвиткові політичної науки в Україні, підвищення її популярності та авторитету. Документом визначено основні напрями та форми співпраці двох громадських об’єднань. Серед них:

  • розвиток та популяризація політичної науки;
  • проведення спільних наукових досліджень;
  • реалізація освітньо-наукових програм та проєктів;
  • організація і проведення наукових заходів (конференцій, семінарів, круглих столів тощо);
  • взаємна інформаційна підтримка та сприяння оприлюдненню результатів наукових досліджень в засобах масової інформації та наукових виданнях з політичних наук тощо.

Під час підписання Угоди про партнерство та співробітництво

Від „Асоціації політичних наук України” Угоду підписав її президент, віцепрезидент НАН України, директор Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України О. О. Рафальський, від  „Міжнародної асоціації студентів політичної науки в Україні” – президент організації О. А. Ткаченко.

У заході взяли участь члени вченої ради та співробітники Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України.