УКРАЇНА: КОНСОЛІДАЦІЯ. СОБОРНІСТЬ. ЗВИТЯЖНІСТЬ. ВЧИНКОВІСТЬ

На сайті Інституту, в розділі „Наші видання”, розміщено електронну версію рецензованого збірника наукових праць „Україна: Консолідація. Соборність. Звитяжність. Вчинковість”.

До збірника увійшли матеріали VI круглого столу „Історія в нас і ми в історії: психологія історичної пам’яті” (спецпроєкт „Україна: Консолідація. Солідарність. Єдність”, 19 жовтня 2022 року) та VII круглого столу „Історія в нас і ми в історії: психологія історичної пам’яті” (спецпроєкт „Цивілізаційна суб’єктність України – Соборність. Звитяжність. Вчинковість”, 19 жовтня 2023 року).

Видання здійснено в межах Програми спільної діяльності НАН України та НАПН України, Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України та Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, а також – згідно з планом реалізації науково-дослідної роботи відділу теорії та історії політичної науки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України „Концепція соборності України: витоки, еволюція, політична актуальність” (державний реєстраційний номер: 0122U000572).