В ІНСТИТУТІ УТВОРЕНО СПЕЦІАЛІЗОВАНУ ВЧЕНУ РАДУ

Наказом Міністерства освіти і науки України від 23 грудня  2022 року № 1166 в Інституті політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України утворено спеціалізовану вчену раду з присудження наукового ступеня доктора наук Д 26.181.01.

Профіль спеціалізованої вченої ради Інституту:

 • 23.00.01 – Теорія та історія політичної науки.
 • 23.00.02 – Політичні інститути та процеси.
 • 23.00.05 – Етнополітологія та етнодержавознавство.

СКЛАД РАДИ

 

Голова ради:

 1. Войналович Віктор Анатолійович, доктор політичних наук, професор, завідувач відділу, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса, спеціальність 23.00.02.

Заступник голови:

 1. Зеленько Галина Іванівна, доктор політичних наук, професор, завідувач відділу, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса, спеціальність 23.00.01.

Вчений секретар:

 1. Калакура Олег Ярославович, доктор політичних наук, професор, головний науковий співробітник, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім.І. Ф. Кураса, спеціальність 23.00.05.

Члени ради:

 1. Вільчинська Ірина Юріївна, доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри, Київський університет культури, спеціальність 23.00.01;
 2. Єленський Віктор Євгенович, доктор філософських наук, професор, головний науковий співробітник, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса, спеціальність 23.00.02;
 3. Кармазіна Марія Степанівна, доктор політичних наук, професор, головний науковий співробітник, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса, спеціальність 23.00.01;
 4. Котигоренко Віктор Олексійович, доктор політичних наук, професор, завідувач відділу, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса, спеціальність 23.00.05;
 5. Кочубей Лариса Олександрівна, доктор політичних наук, професор, професор кафедри, Київський національний університет культури і мистецтв, спеціальність 23.00.02;
 6. Круглашов Анатолій Миколайович, доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, спеціальність 23.00.01;
 7. Кулик Володимир Михайлович, доктор політичних наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса, спеціальність 23.00.02;
 8. Ляшенко Тетяна Михайлівна, доктор політичних наук, провідний науковий співробітник, Інститут політичних та етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, спеціальність 23.00.02;
 9. Майборода Олександр Микитович, доктор історичних наук, професор, заступник директора, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса, спеціальність 23.00.05;
 10. Нагорняк Михайло Миколайович, доктор політичних наук, професор, професор кафедри, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, спеціальність 23.00.05;
 11. Ніколаєць Юрій Олексійович, доктор історичних наук, професор, провідний науковий співробітник, Інститут політичних та етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, спеціальність 23.00.05;
 12. Рафальський Олег Олексійович, доктор історичних наук, професор, директор, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса, спеціальність 23.00.05;
 13. Смолянюк Володимир Федорович, доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, спеціальність 23.00.02;
 14. Солдатенко Валерій Федорович, доктор історичних наук, професор, головний науковий співробітник, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса, спеціальність 23.00.01;
 15. Шайгородський Юрій Жанович, доктор політичних наук, професор, заступник директора з наукової роботи, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса, спеціальність 23.00.01;
 16. Явір Віра Анатоліївна, доктор політичних наук, провідний науковий співробітник, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, спеціальність 23.00.05.