В. СОЛДАТЕНКО „КОНЦЕПЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ СОБОРНОСТІ У СВІТЛІ ПОЛІТИЧНОЇ ПРАКТИКИ 1917–1920 РОКІВ”

На сайті Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України в розділі „Наші видання” розміщено текст монографії головного наукового співробітника відділу теорії та історії політичної науки, доктора історичних наук, професора, члена-кореспондента НАН України В. Ф. Солдатенка „Концепції української революції та національної соборності у світлі політичної практики 1917–1920 років”.
У монографії зроблено спробу відтворити складний і суперечливий процес ідеологічного обґрунтування органічно пов’язаних між собою концепцій Української національно-демократичної революції та національної соборності, прослідкувати їхню сутнісну еволюцію під впливом досвіду втілення в суспільно-політичну практику 1917–1920 рр. Науковий аналіз і оцінки здійснено в контексті історіографічних тенденцій різних періодів і шкіл.

Дослідження виконано в межах науково-дослідної роботи „Концепція соборності України: витоки, еволюція, політична актуальність” (державний реєстраційний номер: 0122U000572).

Книга розрахована на науковців, викладачів історії, політології, аспірантів та студентів, усіх, хто цікавиться українською політичною історією та сучасним суспільно-політичним розвитком України.

Текст монографії (PDF)