В. СОЛДАТЕНКО „УКРАЇНА В РЕВОЛЮЦІЯХ 1917–1920 рр.: ІСТОРІОГРАФІЧНІ ТЕНДЕНЦІЇ ВИВЧЕННЯ”

 

У київському видавництві „Ліра–К” вийшла друком монографія доктора історичних наук, професора, члена-кореспондента НАН України, головного наукового співробітника відділу теорії та історії політичної науки нашого Інституту В. Ф. Солдатенка „Україна в революціях 1917–1920 рр.: історіографічні тенденції вивчення”.

У монографії здійснено спробу коротко означити ключові історіографічні тенденції дослідження одного із найскладніших періодів українського державотворення.

Автор зупинився на аналізі новітніх тенденцій в інтерпретаціях та оцінках найважливіших суспільних подій та процесів в Україні революційної доби 1917–1920 років.

Рецензенти видання:
Кудряченко А. І. – доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України
Слюсаренко А. Г. – доктор історичних наук, професор, академік НАПН України
Стрілець В. В. – доктор історичних наук, професор

ЗМІСТ

Вступ

І. Короткий екскурс у недалеке історіографічне минуле

ІІ. Незалежна Україна: зміна суспільних векторів і науково-дослідницьких парадигм

ІІІ. У пошуках модерних інтерпретацій і кореляції оцінок реального досвіду

ІV. Сучасний дискурс конкретно-історичних і локальних аспектів процесів революційної доби

Післямова

Ознайомитися з текстом монографії можна в бібліотеці Інституту