Всесвітній конгрес Міжнародної асоціації політичних наук

У Брісбені (Австралія) відбувся всесвітній конгрес Міжнародної асоціації політичних наук (IPSA). Цьогоріч у наймасштабнішому для представників політичної науки зібранні взяли участь 2400 делегатів з 50 країн. Офіційним представником ради IPSA (IPSA council) від України стала головний науковий співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.

Кураса НАН України, доктор політичних наук Зеленько Галина Іванівна, яка у цій якості окрім наукових завдань (виголосила доповідь про особливості політичного транзиту в Україні) виконувала представницькі функції (брала участь у засіданнях Ради Асоціації,у виборах її керівних органів, у тому числі Президента IPSA (МАПН)), встановлювала наукові контакти з представниками інших національних асоціацій.

 

Г.І. Зеленько виголошує доповідь

Г.І. Зеленько виголошує доповідь

 

Новий директор IPSA

 

Більш детальну інформацію очікуйте згодом.