ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ „ПРОБЛЕМИ ПОЛІТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ ТА ЇЇ РОЛЬ У СТАНОВЛЕННІ ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ”

24–25 листопада відбулася IХ Всеукраїнська наукова конференція „Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави”.

Привітання учасникам IХ Всеукраїнської наукової конференції надійшло від віцепрезидента НАН України, члена-кореспондента НАН України, академіка НАПН України, директора Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України О. О. Рафальського.

 

Під час роботи конференції

Доповіді під час пленарного те секційних засідань були присвячені актуальним проблемам сучасності та розвитку політичної психології як наукової галузі.

У доповідях йшлося, зокрема, про динаміку уявлень та суспільне ставлення до національних символів (М. Слюсаревський), особливості психології розуміння політики (Т. Траверсе), підготовку політичних психологів у закладах вищої освіти (Т. Андрущенко) тощо.

В межах Всеукраїнської конференції відбулося кілька круглих столів, на яких обговорювалися, зокрема, проблеми впливу на суспільну свідомість сучасних медіа та політичного міфу.

В роботі конференції взяв участь і виступив доктор політичних наук, професор Ю. Шайгородський.