ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ „УКРАЇНА НА ШЛЯХУ ВІДНОВЛЕННЯ: ЗАВДАННЯ НАУКИ І ОСВІТИ В ЄВРОПЕЇЗАЦІЇ ДЕРЖАВИ”

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України став співорганізатором Всеукраїнської міжгалузевої науково-практичної онлайн-конференції „Україна на шляху відновлення: завдання науки і освіти в європеїзації держави”, що відбулася 17–18 травня 2023 року. Широке коло учасників конференції становили науковці Національної академії наук України і наукових галузевих академій; викладачі ЗВО; представники департаментів та управлінь освіти, інститутів післядипломної освіти тощо.

Захід відбувся в межах Міжнародної виставки „Сучасні заклади освіти” і був покликаний актуалізувати теоретичні і практичні проблеми інноваційного розвитку українського суспільства, зокрема освіти і науки; післявоєнного відновлення України на європейських цінностях демократії, прав людини, свободи, рівності, поваги до людської гідності та верховенства права; розвитку обдарованих дітей і юні в умовах боротьби за незалежність Української держави.

Наукова тематика конференції окреслювалась чотирма основними напрямами:

  • Інновація VS традиція: філософський, історіософський, історичний дискурс
  • Alter ego України після війни: соціальні та психологічні детермінанти розвитку
  • Освіта у трансформаціях України: першочергові завдання
  • Обдаровані діти й обдарованість: сьогодення і перспектива

Директор Інституту, віцепрезидент НАН України Олег Рафальський разом з президентом Національної академії педагогічних наук України Василем Кременем та президентом Національного центру „Мала академія наук України” Станіславом Довгим відкрили роботу конференції мотиваційними промовами.

Мотиваційна промова Олега Рафальського

У своєму слові Олег Рафальський окреслив проблеми та завдання, які постали перед українською наукою в умовах війни, підкресливши надзвичайну вагу наукових інновацій не лише у мирному житті, але й у розвитку оборонних технологій. За таких обставин перед державою постало надважливе завдання збереження і розвитку наукового потенціалу, який найбільшою мірою криється у людському капіталі. Підсумовуючи свій виступ віцеперзидент НАН України зазначив, що основною метою науки й освіти  в європеїзації держави  є забезпечення проривного розвитку України в галузі фундаментальних та прикладних наук за моделлю поєднання освіти, науки та інновацій, підготовка висококваліфікованих наукових кадрів для наукових установ, закладів вищої освіти України, інноваційних і наукомістких підприємств та сприяння інтеграції у європейський та світовий освітньо-науковий простір.

Вітальне слово Василя Кременя

Виступає Станіслав Довгий

У роботі пленарного засідання конференції взяла участь головна наукова співробітниця відділу політичних інститутів та процесів  Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України Марія Кармазіна, яка виступила із доповіддю на тему: „Іпостасі Європи (до якої ми прагнемо): аналіз рефлексій Президента України упродовж 445 днів російської агресії проти України (24 лютого 2022 р. – 14 травня 2023 р.)”.