ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ „УКРАЇНА В КОНТЕКСТІ СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ВИКЛИКІВ СУЧАСНОСТІ: ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ”

17 травня в Університеті Григорія Сковороди в Переяславі в онлайн-режимі відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція „Україна в контексті соціогуманітарних викликів сучасності: історичний досвід та перспективи”.

Одним зі співорганізаторів наукового заходу був Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України.

Учасники конференції зосередилися на обговоренні соціогуманітарних викликів, актуальних політичних, соціокультурних, релігійних та націєтворчих питань вітчизняної історії в контексті „гарячої фази” російсько-української війни, відзначали важливість інтелектуальної складової протистояння російській агресії.

На пленарному засіданні з доповіддю „Релігійний фронт російсько-української війни: глобальне і національне потенційних наслідків” виступив доктор політичних наук, професор, завідувач відділу політичної культури та ідеології Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України Віктор Войналович.

Під час онлайн-конференції

 Під час секційних засідань та у підготовлених учасниками тезах виступів через призму соціогуманітарних проблем висвітлені актуальні проблеми суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку України XX – початку XXІ ст.; націєтворчі, релігієзнавчі та соціокультурні процеси в Україні; проблеми краєзнавчих та регіональних студій вітчизняної історії.

Обговорення відбулося за такими напрямами:

  • Суспільно-політичний та соціально-економічний зріз історії України в контексті соціогуманітарних проблем ХХ – ХХІ ст.
  • Повсякденна історія та безпека життєдіяльності України.
  • Російсько-українська війна: цивілізаційні та соціогуманітарні виклики сучасності.
  • Націєтворчі, релігієзнавчі та соціокультурні проблеми історії України.
  • Науково-освітній простір України: традиції та перспективи.
  • Актуальні питання національно-патріотичного виховання України.
  • Соціогуманітарні студії в історіографічній спадщині.
  • Краєзнавчо-туристичні та регіональні аспекти соціогуманітарних досліджень.

У роботі секційних засідань конференції взяли участь наукові співробітники та аспіранти нашого Інституту: доктор історичних наук, професор Бевз Т. А., доктор політичних наук, професор Калакура О. Я., доктор політичних наук, професор Кармазіна М. С., доктор політичних наук, доцент Кондратенко О. Ю., доктор політичних наук, доцент Яремчук В. Д., кандидат політичних наук, старший науковий співробітник Зорич О. О., кандидат історичних наук Ковач Л. Л., кандидат історичних наук Ляшенко О. О., кандидат педагогічних наук Мачуський В. В., кандидат історичних наук Новородовський В. В., кандидат філософських наук Щербенко Е. В., аспірантка Інституту Баранівська М. М.

Загалом в роботі конференції взяли участь понад 100 учасників.

Програма науково-практичної конференції