ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ „УКРАЇНСЬКИЙ СОЦІУМ: ПОЛІТИКО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ВИМІР ЗМІНИ ПОКОЛІНЬ”

15 грудня 2023 року Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України спільно з Інститутом соціальної та політичної психології НАПН України, Асоціацією політичних наук України та Асоціацією політичних психологів України провели Всеукраїнську науково-практичну конференцію „Український соціум: політико-психологічний вимір зміни поколінь”.

В роботі конференції взяли участь близько 50 вітчизняних науковців – політологів, психологів, філософів, соціологів мистецтвознавців – співробітників українських наукових установ та закладів вищої освіти. Учасники конференції виголосили доповіді з актуальних проблем сьогодення. Особливу увагу приділили доповідачі, промовці, учасники наукової дискусії сучасним суспільно-політичним і соціально-психологічним проблемам, спричиненим російською воєнною агресією в Україні.

Програма Всеукраїнської науково-практичної конференції „Український соціум: політико-психологічний вимір зміни поколінь”

З доповідями на конференції виступили: доктор психологічних наук Наталія Довгань („Виміри поколінного часу: наукові гіпотези”), доктор історичних наук Тетяна Бевз („Ідеї соборності та територіальної цілісності України – крізь призму зміни поколінь”), доктор політичних наук Денис Яковлев („Зміна поколінь в українському середньому класі”), доктор історичних наук Юрій Поліщук („Вплив російсько-української війни на загальнонаціональну ідентичність громадян України”), доктор наук з державного управління Олена Суший („Травма як соціальний діагноз українського суспільства”), доктор історичних наук, член-кореспондент НАН України Олександр Майборода („Ціннісні домінанти українців і світовий дискурс щодо альтернативи між демократією та авторитаризмом”), доктор політичних наук Олег Кондратенко („Сценарії геополітичного майбутнього України та контури нового світопорядку”), доктор політичних наук В’ячеслав Яремчук („Громадянське суспільство України в умовах широкомасштабної російсько-української війни”), доктор політичних наук Василь Козьма („Політика в епоху штучного інтелекту”).

Учасники науково-практичної конференції „Український соціум: політико-психологічний вимір зміни поколінь”

До обговорення доповідей долучилися науковці Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, Інституту соціології НАН України, Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені Максима Рильського НАН України, закладів вищої освіти України.

Активну участь в обговоренні доповідей взяли співробітники нашого Інституту: кандидат політичних наук Ростислав Балабан, кандидат історичних наук Микола Горбатюк, кандидат філософських наук Максим Кияк, доктор історичних наук Юрій Шаповал, аспірант Ігор Цигвінцев.

Модераторами конференції були: заступник директора з наукової роботи Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, перший  віцепрезидент Асоціації політичних наук України, доктор політичних наук Юрій Шайгородський та  заступник директора з наукової роботи Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, президент Асоціації політичних психологів України, доктор психологічних наук Ірина  Губеладзе.

За результатами роботи конференції планується видання збірника її матеріалів.

Інформація для авторів