ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦІЯ „ФІЛОСОФСЬКІ, ІСТОРІОСОФСЬКІ ТА ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ЄДНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА”

Співробітники Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України доктор політичних наук, професор, завідувачка відділу соціально-політичної історії Марія Степанівна Кармазіна та доктор історичних наук, професор, головний науковий співробітник відділу Тетяна Анатоліївна Бевз взяли участь у Всеукраїнській науково-практичній онлайн конференції „Філософські, історіософські та педагогічні аспекти єдності українського суспільства”  в рамках ХІІ Міжнародної виставки „Сучасні заклади освіти” та виставки освіти за кордоном „World Edu 2021”. Конференція  відбулася 31 березня 1 квітня 2021 року. Її організаторами виступили: Національної академії педагогічних наук України, Інститут обдарованої дитини НАПН України та всеукраїнське освітньо-інформаційне видання – газета „Освіта і суспільство”. Філософи, політологи, історики, релігієзнавці, економісти, соціальні психологи, педагоги, філологи, а також – практики освіти – методисти, управлінці, учителі обговорили актуальні наукові й практичні проблеми, окреслили можливі шляхи їх розв’язання. Серед питань, які обговорювалися учасниками конференції: громадянськість і суб’єктність особистості; філософські імперативи розвитку українського суспільства; історичний наратив як тренд національної безпеки; громадянськість і обдарованість особистості як потенціал успіху держави тощо.

Марія Кармазіна

З доповіддю „Політичні еліти в Україні – загроза для держави і виклик для суспільства: аналіз дискурсів” виступила М. С. Кармазіна. Вона наголосила на тому, що еліта це особистості, які прямо або опосередковано впливають на прийняття політичних рішень. Доповідачка зосередила увагу на найновіших дослідженнях зарубіжних науковців та рефлексіях українських авторів; вказала на нерозробленість в Україні понятійно-категоріального апарату щодо еліт та на тематичних лакунах у їх вивчені. Йшлося також про закритість та розколотість еліт; їхню руйнівну силу, нестачу компетентності та професіоналізму; непередбачуваність рішень; відсутність самоповаги в елітному середовищі, зосередженість на власному політичному майбутньому. Професор Марія Кармазіна також активно долучилася до дискусії, яка розгорнулася під час конференції.

Тетяна Бевз

У доповіді Т. А. Бевз „Дезінформація як проблема національної безпеки: виклики сьогодення” йшлося про те, що дезінформація стала явищем, яке перетворюється на глобальну проблему, суттєво впливає на суспільно-політичні процеси, є інструментом, який дестабілізує світ та стає загрозою національній безпеці України. Доповідачка наголосила на негативному впливі дезінформації на процеси, пов’язані з подоланням поширення пандемії COVID-19, звернула увагу на тому, наскільки можуть бути шкідливими зовнішній вплив та дезінформація для питань безпеки, а також на здатності влади та суспільства мобілізуватися і надати дієву відповідь на черговий виклик сучасності.

Виголошені доповіді викликали зацікавленість і продуктивне обговорення учасниками всеукраїнського науково-практичного заходу.