ВИЙШЛА ДРУКОМ НАУКОВА МОНОГРАФІЯ ОЛЕКСАНДРА ГРИЦЕНКА «ДЕКОМУНІЗАЦІЯ В УКРАЇНІ ЯК ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА І ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНЕ ЯВИЩЕ».

В результаті спільного проекту Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України та Інституту культурології Національної академії мистецтв України, спрямованого на розробку украй актуальної теми політики пам’яті в сучасній Україні, яку доцільно досліджувати використовуючи міждисциплінарний науковий інструментарій, вийшла друком наукова монографія Олександра Гриценка «Декомунізація в Україні як державна політика і як соціокультурне явище».

У книзі проаналізовано сучасний етап процесу декомунізації в Україні, ініційований так званими «декомунізаційними законами» від 9 квітня 2015 р., стисло оглянуто попередній вітчизняний досвід декомунізації – як у стихійних її проявах на кшталт «Ленінопаду» зими 2013-2014 років, так і у формі демонтажу у 2007-2009 роках пам’ятників радянським вождям, причетним до Голодомору. Новий етап цього процесу, більш масштабний і всеохопний, розпочатий навесні 2015 року, проаналізовано з двох методологічно відмінних перспектив – спершу як заходи державної політики (за методологією аналізу публічної політики), потім – як соціокультурне явище, за методологією культурних досліджень, що передбачає розгляд кількох його аспектів – творення/продукування цього явища, його регулювання, споживання/рецепція, його репрезентації в культурній комунікації, а також породжені ним ідентичності.

Необхідно зазначити, що результати дослідження були репрезентовані автором у науковій доповіді під час засідання вченої ради Інституту у січні поточного року.

З повною версією монографії Олександра Гриценка «Декомунізація в Україні як державна політика і як соціокультурне явище» можна ознайомитися тут