ВИЙШЛА В СВІТ МОНОГРАФІЯ М. РЯБЧУКА „EASTERN EUROPE SINCE 1989: BETWEEN THE LOOSENED AUTHORITARIANISM AND UNCONSOLIDATED DEMOCRACY”

Видавництво Варшавського університету опублікувало англомовну монографію провідного наукового співробітника відділу етнополітології нашого Інституту Миколи Рябчука „Eastern Europe since 1989: Between the Loosened Authoritarianism and Unconsolidated Democracy” (“Східна Європа після 1989 року: між ослабленим авторитаризмом та неконсолідованою демократією”), присвячену посткомуністичним трансформаціям у Східній Європі трьох останніх десятиліть. З’ясування структурних – соціально-історичних та культурно-цивілізаційних чинників, які обумовили різний перебіг посткомуністичних змін, поєднане в книзі з дослідженням конкретних політичних рішень, що вплинули на специфіку трансформаційних процесів у різних країнах. Особливу увагу приділено так званим „гібридним режимам”, що виникли на посткомуністичних Балканах та в західних (європейських) республіках колишнього СРСР, котрі, попри первісну подібність, розвинулися під впливом зовнішніх чинників за кардинально відмінними траєкторіями.

Eastern Europe since 1989: Between the Loosened Authoritarianism and Unconsolidated Democracy. Warszawa: Studium Europy Wschodniej, 2020, 208 s. ISBN 978-83-61325-88-8

[Східна Європа після 1989 року: між ослабленим авторитаризмом та неконсолідованою демократією. Вид-во Варшавського університету, 2020. 13 арк., 2000 прим.] https://issuu.com/uw87/docs/09_rjabczuk_collect