X українсько-польська зустріч: «Історія, сучасність та майбутнє»

15 – 17 вересня 2017 року в Яремче на базі Прикарпатського університету імені Василя Стефаника під патронатом Польсько-українського форуму партнерства МЗС України та МЗС Польщі відбулася X українсько-польська зустріч: «Історія, сучасність та майбутнє», співорганізаторами якої стали Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Варшавський університет, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф.Кураса НАН України та редакція газети «Kurier Galicyjski».

Українсько-польський науковий діалог вкотре об’єднав фахівців у сфері міждержавних відносин Польщі та України. Обмін думками у форматі наукової конференції став потужною платформою, де було озвучено позиції науковців, політиків та дипломатів. Під час зустрічі обговорювалися такі питання, як двосторонні відносини між державами в контексті політики західних політичних гравців, загрози Україні та Польщі в умовах агресивної зовнішньої політики Російської Федерації, а також було організовано польсько-український діалог у контексті тиску минулого чи нових викликів та можливостей у економічному вимірі двосторонніх відносин.

У заході брали участь більше 120 науковців, викладачів, громадських активістів з України та Польщі, у тому числі 9 співробітників Інституту політичних і етнонаціональних досліджень: О.О.Рафальський, В.А.Войналович, В.О.Котигоренко, М.Ю.Рябчук, С.Ю.Римаренко, Г.І.Зеленько, О.Я.Калакура, Ю.О.Ніколаєць та О.В.Лісничук.

Зі вступним словом перед учасниками заходу виступили ректор Прикарпатського університету імені Василя Стефаника, доктор політичних наук, професор Ігор Цепенда, директор Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України Олег Рафальський, директор Центру Східноєвропейських досліджень Варшавського університету Ян Маліцкі, Генеральний Консул Республіки Польща у Львові Рафал Вольскі, головний редактор медіагрупи «Галицький кур’єр» Мірослав Ровіцькі та президент Фонду «Свобода і демократія» Роберт Чижевські.

У своєму виступі директор Інституту політичних і етнонаціональних досліджень Олег Рафальський відзначив нагальність більш тісних наукових контактів між українськими та польськими дослідниками, проаналізував сучасну історію українсько-польських міждержавних відносин, наголосив на штучності проблем в українсько-польських відносинах добросусідства. На думку вченого, сьогодні знову актуальна підготовлена у 1989 році співробітниками інституту монографія «Про минуле – заради майбутнього», в якій основним завданням було відстоювання імперативу нового мислення в історичній науці – відмови від кон’юнктурщини, відновлення історичної правди та переосмислення усталених оцінок ключових подій та персоналій української історії. Саме під таким кутом зору, з орієнтацією на майбутнє, Олег Рафальський закликав вести діалог між українськими та польськими науковцями.


Президія Х українсько-польської зустрічі «Історія, сучасність та майбутнє». Виступає директор Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України Олег Рафальський


В кулуарах українсько-польської зустрічі. Зліва  направо: Богдан Гудь, Ігор Цепенда, Олег Рафальський, Сергій Федуняк

В роботи І Секції «Українсько-польський міждержавний діалог на тлі політики західних геополітичних гравців та Російської Федерації» відзначимо виступ  доктора політичних наук, професора, головного наукового співробітника ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса Віктора Котигоренко. Він проаналізував небезпеки, які викликають політизація історичної науки та історіозація політики. Відзначив, що подальша централізації ЄС провокує його деценрталізацію, посилення націоцентричної риторики керівників держав учасників союзу. Інші доповідачі зосередились на потенційних загрозах для українсько-польських відносинах з боку РФ, її спробах відірвати Польщу від ЄС, наголошували, що Україна – стратегічний безпековий партнер Польщі. Україну і Польщу об’єднує спільна боротьба проти неоімперських амбіцій країн сусідів.


Доктор політичних наук, професор, головний науковий співробітник ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса Віктор Котигоренко


Директор Інституту зовнішньої політики Дипломатичної академії при Міністерстві закордонних справ України, доктор політичних наук, професор Григорій Перепелиця


Професор кафедра теорії зовнішньої політики та безпеки Лодзького університету Пшемислав Пьотр Журавські вель Граєвські


Олег Рафальський та Сергій Римаренко знайомляться з виданнями Центру Східноєвропейських досліджень Варшавського університету

Складні питання українсько-польської минувшини було розглянуто на IV секції зустрічі «Випробування історією: українсько-польські відносини під тиском минулого». Доповідач від Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса Микола Рябчук розкрив підґрунтя польсько-українського конфлікту в часи Другої світової війни, порівняв його з іншими етнонаціональними протистояннями. Більшість виступів учасників обговорення були націлені на пошук взаєморозуміння, перенесення уваги з конкретних болючих проблем на загальне тло польсько-української історії, яка має багато спільного.


Старший науковий працівник відділу етнополітології ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, кандидат політичних наук Микола Рябчук

Важливість подальшої спільної українсько-польської наукової та  громадської співпраці, обговорення нагальних проблем українсько-польських взаємини, спільний пошук шляхів їх вирішення виглядає незаперечним.

Детальніше з програмою X українсько-польської зустрічі: «Історія, сучасність та майбутнє» можна ознайомитися тут.